Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

HDM

Odbor hygieny dětí a mladistvých

Usměrňuje a kontroluje dodržování zdravých životních podmínek v zařízeních pro výchovu, vzdělávání a zotavení dětí a mladistvých dle povinností daných zákonem č. 258/2000 Sb. a prováděcími předpisy, sleduje vliv výživy na zdraví mladé populace, vliv vnitřního prostředí v zařízeních pro výchovu a vzdělávání, režim dne a podmínky pro pohybovou výchovu a otužování.

Číst dál...

Podkategorie

HDM auktuality

Seznam pískovišť ...více zde...

Souhrnná závěrečná zpráva o konání zotavovacích akcí – léto 2016 ...více zde...

Sledování obsahu soli v pokrmech podávaných ve školních jídelnách při ZŠ ...více zde...

Kontroly čistoty prostředí ve stravovacích zařízeních ...více zde...

Studie obsahu nutrientů v pokrmech školního stravování 2015/2016 ...více zde…

Zdravá školní jídelna ...více zde...

O projektu zdravá školní jídelna

Český systém školního stravování nám může závidět celý svět. Projekt Zdravá školní jídelna přináší rady, recepty a příručky, které ho pomáhají sladit s nejmodernějšími poznatky o zdravé výživě. Díky projektu se můžete inspirovat u těch nejlepších jídelen, konzultovat s výživovými odborníky a získat prestižní certifikát Zdravá školní jídelna.

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni