Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Sazebník úhrad za poskytování informací

- Celkové náklady za telefonní, faxové služby,
vyhledávání na Internetu:
- každých i započatých 10 minut hovoru po ČR 15,00 Kč
- FAX jedna stránka A4 10,-Kč
- každá i započatá minuta vyhledávání na Internetu 2,-Kč
 
- Poštovné dle aktuálního sazebníku pošty
(napomůže podatelna KHS Plzeň)
 
- Poplatek za odeslání informace elektronickou poštou
- do 30 stran formátu A4 10,-Kč
- 31 až 100 stran formátu A4 50,-Kč
- za každých dalších i započatých 50 stran formátu A4 50,-Kč
 
- Cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie
(nebo výstupem z tiskárny), činí:
- Černobílá formát A4 - jednostranná kopie z volných listů 2,-Kč
  - oboustranná kopie z volných listů
  - jednostranná kopie z vázaných předloh
  - oboustranná kopie z vázaných předloh
4,-Kč
2,50-Kč
5,-Kč
- Černobílá formát A3 - jednostranná kopie z volných listů 5,-Kč
  - oboustranná kopie z volných listů
  - jednostranná kopie z vázaných předloh
  - oboustranná kopie z vázaných předloh
10,-Kč
6,-Kč
12,-Kč
 
- Cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou
záznamu na technickém nosiči, a to:
- disketa 10,-Kč
- CD, DVD 50,-Kč

 

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni