Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

 V rámci akce „Světový den boje proti AIDS“

Ordinační hodiny HIV-poradny,
Skrétova 15, Plzeň

(28.11.-1.12.2016)

Pondělí 28.11.:   6,30-7,30; 13-16 hod.

Úterý 29.11.:     6,30-7,30; 13-15,30 hod.

Středa 30.11.:     6,30-7,30; 13-16 hod.

Čtvrtek 1.12.:    6,30-7,30; 13-15,30 hod.

     Odběry: 1. patro; proti schodišti

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni