Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Kontaktní spojení :

Fax: 377 323 894
Tel. ústředna: 377 155 111
ID Datové schránky (ISDS): samai8a
IČO:71009299
Bankovní spojení: ČNB Plzeň- město běž. ú. 24920311/0710
Adresa e-podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
El. adresa prošetřovatele ve smyslu nařízení vlády č.145/2015 Sb.: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

PLZEŇ, Skrétova 15
Skladba e-mailové adresy pracovníků: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pracoviště telefon místnost patro, budova
ŘEDITEL
  377 155 222 206 2.patro Skrétova 15
SEKRETARIÁT
Mgr. Jitka Sekerová 377 155 232 205 2.patro Skrétova 15
SEKCE OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
 MUDr. Josef Klepáč
377 155 234 307 3.patro Skrétova 15
PODATELNA
Haladová Irena 377 155 217 7 přízemí Skrétova 15
ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ
Mgr. Bc. Kubík Jaroslav - pověřen řízením KHS
377 155 129 204 2.patro Skrétova 15
Mgr. Bc. Radovan Vítek 377 155 235 202 2.patro Skrétova 15
Vlasáková Eva DiS.
377 155 304 203 2.patro Skrétova 15
Šatrová Štěpánka 377 155 139 7 přízemí Skrétova 15
  377 155 233 102 1.patro Skrétova 15
ODBOR EKONOMICKO-PROVOZNÍ
Boříková Pavla 377 155 229 201 2.patro Skrétova 15
Grušková Eva 377 155 227 212 2.patro Skrétova 15
Robert Bláha
377 155 223,224 211 2.patro Skrétova 15
Lavičková Markéta
377 155 228 212 2.patro Skrétova 15
Šobrová Jitka 377 155 226 200 2.patro Skrétova 15
Šlais Jan 377 155 303 26 dvorní trakt údržba,doprava
Kořán Robert 377 155 302 27 dvorní trakt, doprava
Meiner Vladimír 377 155 302 27 dvorní trakt, doprava
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Bc. Milt Michal 377 155 253 401 4.patro Skrétova 15
Josef Frühauf DiS. 377 155 124 30 3.patro Skrétova 17
PODPORA ZDRAVÍ
377 155 243 302 3.patro Skrétova 15
  377 155 241 301 3.patro Skrétova 15
ODBOR HYGIENY OBECNÉ A KOMUNÁLNÍ (HOK)
Ing. Koubová Radmila Plzeň-město 377 155 255 403 4.patro Skrétova 15
Krlišová Lenka DiS Plzeň-město  377 155 243  402 4.patro Skrétova 15
Medviďová Jana, DiS. Plzeň-sever, Plzeň-jih 377 155 237 313 3.patro Skrétova 15
Martínková Lenka DiS. Plzeň-město 377 155 258 406 4.patro Skrétova 15
Morgensternová Lucie DiS. Plzeň-sever, Plzeň-jih 377 155 240 300 3.patro Skrétova 15
Pešková Martina DiS. Plzeň-sever, Plzeň-jih 377 155 254 313 3.patro Skrétova 15
Bc. Přibáňová Bohumila Plzeň-sever, Plzeň-jih 377 155 237 313 3.patro Skrétova 15
Mgr. Burešová Nikola Plzeň-město 377 155 258 406 4.patro Skrétova 15
Ing. Šimánová Dagmar ředitelka odboru 377 155 252 400 4.patro Skrétova 15
Vachovcová Michaela Plzeň-město 377 155 257 405 4.patro Skrétova 15
Bc. Vandrovcová Sabina Plzeň-město 377 155 211 404 4.patro Skrétova 15
Ing. Zábranská Andrea Plzeň-sever, Plzeň-jih 377 155 239 302 3.patro Skrétova 15
OBOR HYGIENY VÝŽIVY (HV) A PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ (PBU)
Ing. Pavlová Jindřiška HV Plzeň-jih, Rokycany 377 155 315 15 1.patro Skrétova 17
Ing. Hejdová Jana ředitelka odboru 377 155 311 11 1.patro Skrétova 17
Husárová Ilona HV Plzeň-město 377 155 316 16 1.patro Skrétova 17
 Bc. Markéta Jediná 377 155 310 10 1.patro Skrétova 17
Sádlová Jaroslava HV Plzeň-sever,Tachov 377 155 308 8 1.patro Skrétova 17
Bc. Kyprá Veronika HV Plzeň-město 377 155 308 8 1.patro Skrétova 17
Macáková Marietta HV Plzeň-město 377 155 316 16 1.patro Skrétova 17
Ing. Merhautová Věra HV Plzeň-jih, Rokycany 377 155 313 13 1.patro Skrétova 17
Palacká Ilona HV Plzeň-jih, Rokycany 377 155 315 15 1.patro Skrétova 17
Mgr. Chroustová Petra HV Plzeň-město 377 155 313 13 1.patro Skrétova 17
Ing. Synková Lucie HV Plzeň-sever,Tachov 377 155 312 12 1.patro Skrétova 17
MUDr. Mikulová Hana PBU 377 155 310 10 1.patro Skrétova 17
Bc. Hyťhová Tereza PBU 377 155 309 9 1.patro Skrétova 17
ODBOR HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH (HDM)
Ing. Langová Petra ředitelka odboru 377 155 236 312 3.patro Skrétova 15
Straková Petra DiS. HDM PM,PS,PJ,Rokycany 377 155 246 304 3.patro Skrétova 15
Pečenková Michaela, DiS. HDM PM,Rokycany 377 155 247 305 3.patro Skrétova 15
Ing. Weberová Petra HDM PM,PS,PJ,Rokycany 377 155 244 303 3.patro Skrétova 15
ODBOR HYGIENY PRÁCE (HP) A SLEDOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU (SZS)
Ing. Šneberková Lucie HP Plzeň-město 377 155 138 1A přízemí Skrétova 17
Bc. Gallová Šárka HP Plzeň-jih 377 155 133 4 přízemí Skrétova 15
MUDr. Dillenzová Alice HP Plzeň-sever 377 155 135 12 přízemí Skrétova 15
Bc. Hůrková Kateřina HP Plzeň-město 377 155 142 4 přízemí Skrétova 17
Knappová Milada HP Plzeň-město 377 155 144 8 přízemí Skrétova 17
Kozojedová Hana SZS 377 155 101   HP, dvorní trakt
Mgr. Košíková Jana HP Plzeň-jih, SZS 377 155 134 1 přízemí Skrétova 15
MUDr. Medunová Zuzana ředitelka odboru 377 155 201 100 1.patro Skrétova 15
MUDr. Sojka Oldřich 377 155 143 7 přízemí Skrétova 17
Šafránková Alena HP Plzeň-sever 377 155 136, 137
13 přízemí Skrétova 15
Volner Václav HP Plzeň-město 377 155 145 9 1.patro Skrétova 17
Mgr. Ledvinová Renata SZS 377 155 101   HP, dvorní trakt
Bc. Vrátník Miloš HP Plzeň-město 377 155 141 4 přízemí Skrétova 17
ODBOR PROTIEPIDEMICKÝ (EPI)
PREVENCE NOZOKOMIÁLNÍCH NÁKAZ (PNN)
DESINFEKCE, DESINSEKCE, DERATIZACE (DDD)
Fornbaumová Jaroslava EPI Plzeň-město,Rokycany 377 155 107 115 EPID,dvorní trakt
MUDr. Morávková Ivana EPI Plzeň-jih,Tachov 377 155 205 111 1.patro Skrétova 15
Nocarová Dagmar EPI Plzeň-jih,Tachov 377 155 212 110 1.patro Skrétova 15
Prof.MUDr. Pazdiora Petr CSc ředitel odboru 377 155 209 117 1.patro Skrétova 15
Mgr. Bc.Jan Carlos Sekera, Bc. Tereza Majorová
377 155 207 117 1.patro Skrétova 15
MUDr. Průchová Jitka EPI Plzeň-město,Rokycany 377 155 100 3 EPID,dvorní trakt
377 155 108 106 1.patro Skrétova 15 ordinace
Mgr. Skálová Jitka Ph.D. EPI Plzeň-sever 377 155 204 111 1.patro Skrétova 15
Šrámková Marcela EPI Plzeň-sever 377 155 216 108,109 1.patro Skrétova 15
Bc. Thürová Andrea EPI Plzeň-město,Rokycany 377 155 106 115 EPID,dvorní trakt
Tomášková Lenka DiS. EPI Plzeň-jih,Tachov 377 155 212 110 1.patro Skrétova 15
Hladíková Zora PNN+DDD 377 155 102 1,2 DDD ,dvorní trakt
Mgr. Bílá Veronika PNN+DDD 377 155 110 7 DDD ,dvorní trakt
MUDr. Březinová Andrea PNN+DDD 377 155 103 3 DDD ,dvorní trakt
Čepcová Lucie DiS. PNN+DDD 377 155 109 6 DDD ,dvorní trakt
VRÁTNICE 377 155 202 24 Skrétova 15
územní pracoviště ROKYCANY, Svazu bojovníků za svobodu 68
Skladba e-mailové adresy pracovníků: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pracoviště jméno telefon místnost
Koordinátor územního pracoviště MUDr. Rousková Hana 371 709 400 206
Sekretariát Kalčíková Zdeňka 371 709 401 205
Odbor hygieny obecné a komunální Ing. Hegerová Jana 371 709 420 202
  Bc. Koubová Jana 371 709 421 203
  Lehnerová Zdeňka 371 709 422 203
Odbor hygieny výživy 371 709 410 204
  Charvátová Rénata 371 709 411 204A
Odbor hygieny dětí a mladistvých Zdvořáková Jitka 371 709 413 209
Odbor hygieny práce  Mgr, Vokáčová Nikol 371 709 404 207 208
  MUDr. Rousková Hana 371 709 400 206
Odbor protiepidemický Moulisová Veronika DiS. 371 709 431 201
  RNDr. Durasová Jana 371 709 430 201A
Doprava Kroupová Ivana 236
územní pracoviště KLATOVY, Randova 34
Skladba e-mailové adresy pracovníků: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pracoviště jméno telefon místnost
Koordinátor územního pracoviště Ing. Kovandová Markéta 376 370 618 6
Sekretariát Lejsková Michaela 376 370 611 11
Odbor hygieny obecné a komunální Ing. Kovandová Markéta 376 370 618 6
  Kudláčková Miluše 376 370 615 5
  Šlechtová Pavlína 376 370 615 5
  Václavová Nia 376 370 615 5
Odbor hygieny výživy MVDr. Pecková Olga 376 370 619 9
  Pelešková Ludmila 376 370 620 10
  Rubášová Lenka 376 370 620 10
Odbor hygieny dětí a mladistvých Bc. Kunešová Ivana 376 370 617 3
  Ledvinková Jana 376 370 617 3
  MUDr. Nová Eva 376 370 616 4
Odbor hygieny práce Majerová Jitka 376 370 614 2
  Holá Martina DiS. 376 370 614 2
  Ing. Vondrášková Zuzana 376 370 612 1
Odbor protiepidemický Bc. Kubovcová Kristýna
376 370 624 13
    376 370 613 14
  Mgr. Skálová Jaroslava 376 370 624 13
Doprava Kesman Petr
376 370 625 8
Správce Janoušková Drahomíra 376 370 611 8
územní pracoviště DOMAŽLICE, Školní 111
Skladba e-mailové adresy pracovníků: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pracoviště jméno telefon místnost
Koordinátor územního pracoviště MUDr. Koptík Michael 379 723 417 1
Sekretariát Kurcová Jitka 379 723 421 2
Odbor hygieny obecné a komunální Bc. Lenka Strádalová 373 033 960 3
  Dvořáková Pavlína DiS. 373 033 960 3
  Ing. Příbek Tomáš 373 033 961 4
Odbor hygieny výživy Fronková Marie 373 033 970 15
  Krátká Jana 373 033 969 14
Odbor hygieny dětí a mladistvých Bc. Ibehejová Hana 373 033 967 18
Odbor hygieny práce MUDr. Koptík Michael 379 723 417 1
  Bc. Rieszová Miluše 373 033 962 17
Odbor protiepidemický Ježová Ivana 373 033 963 5
územní pracoviště TACHOV, Pobřežní ul. 140
Skladba e-mailové adresy pracovníků: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pracoviště jméno telefon místnost
Koordinátor územního pracoviště Ing. Bělohlávková Jana 374 732 526 5.2
Sekretariát Cabalová Marie 374 732 511 5.1
Odbor hygieny obecné a komunální Ing. Bělohlávková Jana 374 732 526 5.2
  Mgr. Fanta Tomáš 374 732 523 6
Odbor hygieny výživy Lorencová Zdeňka 374 732 521 3
  Bc. Zámková Hana 374 732 521 3
Odbor hygieny dětí a mladistvých Rejtharová Alena 374 732 522 1
Odbor hygieny práce Kuncová Jitka 374 732 517 2.1
  Ing. Zítková Jitka 374 732 515 2.2
Odbor protiepidemický Podlesná Irena 374 732 518 4
  Bc. Sepeši Nina
374 732 520 4
Doprava Pouzar Josef 374 732 524 8
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni