Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Výběr roku

Výběr okresu

Okres - 1 - Plzeň-sever 23.0506.0620.0601.0718.0701.0815.0829.08
Vodní nádrž Hracholusky - Hráz1111
Vodní nádrž Hracholusky - Radost
Legenda:
1 Voda nebezpečná ke koupání
2 Voda nevhodná ke koupání
3 Zhoršená jakost vody
4 Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
5 Voda vhodná ke koupání
0 Měření nebylo provedeno

Na webových stránkách MZ ČR je k dispozici materiál
"Hygienické minimum pro pracovníky ve vodárenství?" zde.

Kvalita kopacích vod - též na Geoportál ČR (Tematické mapy - Socioekonomické jevy)

Kvalita rekreačních vod 2011 v ČR - též na Kvalita rekreačních vod

©KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni - www.khsplzen.cz
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni