Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.

Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni  dne 2. 5. 2019, byly poskytnuty dne 15. 5. 2019  informace o přehledu všech závazných stanovisek, rozhodnutí či souhlasů k záměru výstavby a provozu výrobní haly pro zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody, jejíž výstavba a provoz bude realizován na pozemcích parc. č. 8289/32, 8289/17, 8289/42 a 8289/49 v k. ú. Plzeň.

Žádost je vedena pod č. j. KHSPL-11145/24/28/29/2019                                                                     

 

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni