ZKOUŠKA ZE ZNALOSTI HUB 13. 9. 2022

Zkouška ze znalosti hub se na Krajské hygienické stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni bude konat v úterý 13. září 2022.  

Podrobnější inforamce naleznete na stránkách KHS (Dokumenty/Tiskopisy a vzory/Vzor – Získání osvědčení prokazujícího znalost hub).

Pro účast na zkoušce je nutné nejpozději do 29. 8. 2022 na KHS v Plzni zaslat vyplněnou přihlášku (Dokumenty/Tiskopisy a vzory/Tiskopis – Přihláška k vykonání zkoušky ze znalosti hub).