ZKOUŠKA ZE ZNALOSTI HUB 26. 9. 2023

zkouška ze znalosti hub

Zkouška ze znalosti hub se na Krajské hygienické stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni bude konat v úterý 26. 9. 2023. 

 

Podrobnější inforamce naleznete na stránkách KHS (Dokumenty/Tiskopisy a vzory/Vzor – Získání osvědčení prokazujícího znalost hub).

Pro účast na zkoušce je nutné nejpozději do 11. 9. 2023 na KHS v Plzni zaslat vyplněnou přihlášku (Dokumenty/Tiskopisy a vzory/Tiskopis – Přihláška k vykonání zkoušky ze znalosti hub).