Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Infolinky Plzeňského kraje

Po-Pá-7:00-15:00 podle místa bydliště, kde obdržíte veškeré informace, jak dále postupovat.

 Domažlice: 373 033 963, 373 033 964, 373 033 966
 Klatovy: 376 370 624, 376 370 611
 Plzeň-jih: 377 155 205, 377 155 104, 377 155 212, 377 155 120, 377 155 143, 377 155 231, 377 155 233
 Plzeň-město: 377 155 100, 377 155 101, 377 155 102, 377 155 103, 377 155 106, 377 155 107, 377 155 109, 377 155 110, 377 155 147
 Plzeň-sever: 377 155 203, 377 155 132, 377 155  200, 377 155 204, 377 155 206, 377 155 216
 Rokycany: 371 709 430, 371 709 431
 Tachov: 374 732 518, 374 732 520

Po-Pá-15:00-19:00 , So-Ne-svátky-8:00-19:00

  tel.  724 090 060, 736 483 572, 736 483 598

 neslyšící

Aktuální údaje z Plzeňského kraje - SARS-CoV-2 (7.4.2020)

Počet pozitivních na základě indikovaných odběrů KHS v Plzeňském kraji, bez ohledu na skutečné bydliště.

Počet vyšetření na SARS-CoV-2  Z toho pozitivní  Počet zemřelých Uzdravení (2 negativní kontrolní odběry) Počet vystavených karantén KHS Počet ukončených karantén
3838 333 2 19 523 384

Změna úředních hodin podatelny

Z důvodu mimořádných opatření v rámci epidemie Covid-19 se v souladu s usnesením Vlády České republiky ze dne 15. 3. 2020 a následných usnesení vlády ČR se od 16. 3. 2020 od 00.00 hodin do odvolání upravují úřední hodiny podatelny Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni.

Pondělí 08.00 - 11.00 hodin
Středa 08.00 – 11.00 hodin

Plzensky kraj

Nemocnost PK
Graf vek pohlavi PK
Graf vek pohlavi PK 
Počty a nemocnost PK

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím platný od 2.1.2018:

Pokud si poskytnutí informace v důsledku mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací nebo pořizování kopií, opatřování technických nosičů dat nebo odeslání informací vyžádá vznik nákladů přesahujících v případě jedné žádosti jednoho žadatele částku 100 Kč, bude informace žadateli poskytnuta až po prokazatelné úhradě poskytované služby. V takovém případě poskytnutí žádosti předchází písemné oznámení žadateli obsahující výzvu k úhradě nákladů, jejich výši v Kč a odůvodnění s údaji o tom, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla částka KHS vyčíslena. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne doručení výše citovaného písemného oznámení požadovanou úhradu nezaplatí, KHS jeho žádost odloží. Výši úhrady stanoví sazebník úhrad nákladů takto:

Při mimořádně rozsáhlém vyhledávání požadované informace činí náklady za každou celou 1 hodinu práce 1 zaměstnance

250 Kč

Cena kopie A4 jednostranné černobíle

4 Kč / 1 Ks

Cena kopie A4 oboustranné černobíle

6 Kč / 1 Ks

Cena technických nosičů dat (CD, DVD)

15 Kč / 1 Ks

Za tisk na černobílé tiskárně (formát A4): jednostranně

2 Kč / 1 Ks

Za tisk na černobílé tiskárně (formát A4): oboustranně

3 Kč / 1 Ks

Za digitalizaci (scanování) listin (formát A4, jednostranný)

2 Kč / 1 str

Při odeslání informací žadateli poštou se cena řídí platným ceníkem provozovatele poštovních služeb

Částka, do jejíž výše se úhrada nákladů vzniklých na základě jedné žádosti nebude po žadateli požadovat

100 Kč

     

Náhrady se hradí v hotovosti v pokladně Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni nebo na účet 19-24920311/0710 vedený u České národní banky Plzeň.

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni