Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Výběr roku

Výběr okresu

Okres - 0 - Plzeň-město 18.0501.0615.0629.0613.0727.0703.0804.0810.0818.0824.0801.09
jezírko Košutka  povrchové znečištění  teplota vody 17,4°C  teplota vody 20,2 °C  teplota vody 20,4 °C  teplota vody 20,5 °C  teplota vody 21,5°C  11  teplota vody 22,8°C1  teplota vody 21,2°C , zvýšený výskyt sinic, zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů, nedoporučuje se koupání u dětí, alergiků, těhotných žen, lidí s oslabeným imunitním systémem, po koupání se doporučuje osprchovat    1
Kamenný rybník   teplota vody 17,5°C  teplota vody 20,4 °C  teplota vody 21,0°C   teplota vody 20,2 °C  teplota vody 21,4°C  11  teplota vody 22,7°C1  teplota vody 21,2°C  1
Senecký rybník   teplota vody 18,8°C   teplota vody 21,4°C   teplota vody 21,0°C   teplota vody 21,0°C   teplota vody 21,6°C  11  teplota vody 23,2 °C1  teplota vody 20,4 °C , voda se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, nízká pravděpodobnost zdravotního rizika 1
Šídlovský rybníkrůst vodních rostlin  teplota vody 16,6°C, povrchové znečištění - růst vodních rostlin  teplota vody 20,8 °C, povrchové znečištění - růst vodních rostlin  teplota vody 20,8 °C, povrchové znečištění - růst vodních rostlin  teplota vody 19,8 °C, povrchové znečištění - růst vodních rostlin  teplota vody 21,0°C  11  teplota vody 22,7 °C, povrchové znečištění - růst vodních rostlin1  teplota vody 20,8 °C, povrchové znečištění - růst vodních rostlin, mikrobiální znečištění - zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů, nedoporučuje se koupání u dětí, alergiků, těhotných žen - po koupání se doporučuje osprchovat 1
Velký Bolevecký rybník - hráz   teplota vody 18,2°C   teplota vody 21,0°C   teplota vody 21,4°C   teplota vody 20,6°C  teplota vody 22,0; voda se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, nízká pravděpodobnost zdravotního rizika  teplota vody 24,2 °C1  teplota vody 22,8°C1  teplota vody 22,2°C1
Velký Bolevecký rybník - Ostende11  teplota vody 20,9°C  1  teplota vody 20,7°C  teplota vody 22,1; voda se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, nízká pravděpodobnost zdravotního rizika1  teplota vody 23,8 °C, voda se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, nízká pravděpodobnost zdravotního rizika1  teplota vody 23,3 °C1 voda se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, nízká pravděpodobnost zdravotního rizika
Legenda:
1 Voda nebezpečná ke koupání
2 Voda nevhodná ke koupání
3 Zhoršená jakost vody
4 Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
5 Voda vhodná ke koupání
0 Měření nebylo provedeno

Na webových stránkách MZ ČR je k dispozici materiál
"Hygienické minimum pro pracovníky ve vodárenství?" zde.

Kvalita kopacích vod - též na Geoportál ČR (Tematické mapy - Socioekonomické jevy)

Kvalita rekreačních vod 2011 v ČR - též na Kvalita rekreačních vod

©KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni - www.khsplzen.cz
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni