Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Výběr roku

Výběr okresu

Okres - 2 - Plzeň-jih 21.0530.0506.0621.0602.0711.0719.0730.0706.0815.0816.0830.08
Biotop Blovice1mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů, zvýšená hodnota mikrobiologického ukazateleteplota vody: 22,1°C. Mírně zvýšené hodnoty mikribiologických ukazetelů a chlorofylu.mírně zvýšená hodnota ukazatele chlorofyl11mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů. Zvýšená hodnota mikrobiologického ukazatele a chlorofylu, snížená průhlednost.
biotop Kotynka Dobřany11mírně zvýšená hodnota ukazatele chlorofylzvýšená hodnota chlorofylu a mikrobiologického ukazatelezvýšená hodnota chlorofylu. Voda se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, nízká pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů. Po vodní rekreaci je vhodné se osprchovat.  1zvýšená hodnota chlorofylu, snížená průhlednost. Voda se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, nízká pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů. Po vodní rekreaci je vhodné se osprchovat.
Legenda:
1 Voda nebezpečná ke koupání
2 Voda nevhodná ke koupání
3 Zhoršená jakost vody
4 Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
5 Voda vhodná ke koupání
0 Měření nebylo provedeno

Na webových stránkách MZ ČR je k dispozici materiál
"Hygienické minimum pro pracovníky ve vodárenství?" zde.

Kvalita kopacích vod - též na Geoportál ČR (Tematické mapy - Socioekonomické jevy)

Kvalita rekreačních vod 2011 v ČR - též na Kvalita rekreačních vod

©KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni - www.khsplzen.cz
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni