Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Aktuální údaje z Plzeňského kraje - SARS-CoV-2 (1.6.2020)

Počet pozitivních na základě indikovaných odběrů KHS v Plzeňském kraji, bez ohledu na skutečné bydliště.

Počet vyšetření na SARS-CoV-2  Z toho pozitivní  Počet zemřelých Uzdravení (2 negativní kontrolní odběry) Počet vystavených karantén KHS Počet ukončených karantén
11 971
659 16 593 2739 2541

 

 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni