Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Aktuální údaje z Plzeňského kraje - SARS-CoV-2 (5.7.2020)

Počet pozitivních na základě indikovaných odběrů KHS v Plzeňském kraji, bez ohledu na skutečné bydliště.

Počet vyšetření na SARS-CoV-2  Z toho pozitivní  Počet zemřelých Uzdravení (2 negativní kontrolní odběry) Počet vystavených karantén KHS Počet ukončených karantén
12 453
677 16 640 2980 2957

 

 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni