Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Problematika lesních mateřských škol

Problematika lesních mateřských škol

V lesních mateřských školách, které jsou zapsané v rejstříku škol musí být zajištěno stravování za níže uvedených podmínek:

  1. Lesní mateřské školy musí zajistit školní stravování v rozsahu § 4 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, tj. přesnídávku, oběd a svačinu za dodržení výživových norem pro školní stravování tedy tzv. spotřebního koše.      

  2. Při zabezpečení školního stravování je nutné plnit i požadavky předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, předepsané výživové požadavky a obecné předpisy potravinového práva.

  3. Vzhledem k tomu, že vzdělávání v lesních mateřských školách probíhá především ve venkovních prostorách, je možné zabezpečit školní stravování (v tomto případě myšleno výdej a konzumace jídel) mimo prostory školní jídelny, vývařovny nebo výdejny.

  4. Školní stravování v lesní mateřské škole může být zabezpečeno v jiném zařízení školního stravování, v provozovně jiné osoby poskytující stravovací služby nebo prostřednictvím jiného provozovatele stravovacích služeb (catering, dovoz z jiného zařízení školního stravování či stravovacích služeb za přítomnosti osoby, která splňuje předpoklady pro výkon činnosti epidemiologicky závažné).

Závěr: Lesní mateřská škola nemá ve smyslu § 3 odst. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb. zřízeno zařízení školního stravování.

Lesní mateřská škola není provozovatelem stravovací služby ani tzv. „potravinářským podnikem z toho vyplývá, že dovezené potraviny a pokrmy dětem musí být vydány bezprostředně ihned ke spotřebě a nelze je v zázemí lesní mateřské školy skladovat. Lesní mateřská škola zapsaná do školského rejstříku musí upravit režim stravování včetně pitného režimu v provozním řádu.

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni