V souvislosti s převládající variantou (koronaviru) omikron, došlo s účinností od 17. ledna 2022 z rozhodnutí Vlády a MZ ČR k úpravě režimu testování v zaměstnání. Testování proběhne 2x týdně s 3 denním odstupem (např. pondělí a čtvrtek) pomocí rychlých antigenních testů (RAT). Zaměstnavatel je povinen vést evidenci testů a pozitivně zachycené osoby hlásit prostřednictvím speciální webové aplikace https://samotestovani.uzis.cz/ orgánům ochrany veřejného zdraví (KHS). Hlášení probíhá výhradně touto formou, nikoli např. zasíláním excelových tabulek prostřednictvím e-mailu, sdělováním výsledků testů pomocí telefonu, apod. Identifikace zaměstnavatele probíhá prostřednictvím přihlašovacích údajů do datových schránek.  

Systém je nastaven tak, že komunikuje přímo s příslušnou správou sociálního zabezpečení a pokud je vyžadováno vystavení E-neschopenky pro pozitivně testovaného zaměstnance (a tato možnost je zvolena v aplikaci), je mu tato neschopenka Českou správou sociálního zabezpečení automaticky vystavena (i zpětně) ke dni provedení pozitivního testu. Karanténa trvá 5 dní a po návratu do zaměstnání se pokračuje v testování. Pokud to povaha práce a podmínky u zaměstnance a zaměstnavatele umožní, je možno zvolit v aplikaci možnost nevystavování E- neschopenky a karanténu řešit např. povolením práce z domova (home office), apod. V případě příznaků či zdravotních potíží v průběhu karantény kontaktuje zaměstnanec svého poskytovatele zdravotních služeb, který rozhodne o dalším léčebném postupu! 

Veškeré podrobné informace a metodické pokyny k testování v zaměstnání naleznete na odkazech níže:

Mimořádné opatření – testování zaměstnanců a dalších osob s účinností od 17. 1. 2022

Změna mimořádného opatření ze dne 5. 1. 2022 k testování zaměstnanců a dalších osob s účinností od 17. 1. 2022

Mimořádné opatření – testování zaměstnanců u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb s účinností od 17. 1. 2022

MPO pravidla testování zaměstnanců od 17. ledna 2022

Testování ve firmách – manuál pro vkládání výsledků

Jsem zaměstnavatel. Jak testuji své zaměstnance?

Jsem zaměstnanec. Jak se v práci testuji?

Opatření na pracovišti. Na co nezapomínat?

Preventivní antigenní testování zaměstnanců a dalších osob.