Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 3. 7. 2020, byly poskytnuty dne 13. 7. 2020 informace o přestupcích v souvislosti s odepřením očkování dětí.

Žádost je vedena pod č.j. KHSPL 18326/2020/25.

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni