Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 24.6.2020, byly poskytnuty dne 24.6.2020 informace ve věci provozování restaurace (modulové kontejnerové stavby) na parcele č. 2156, k.ú. Bolevec.

 

Žádost je vedena pod č.j. KHSPL17190/22/2020.

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni