Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 14. 7. 2020, bylo dne 23. 7. 2020 odmítnuto poskytnout informace o obecných protiepidemických opatřeních, obecných podmínkách skladování potravin a obecných podmínkách užívání bytových prostor.

Žádost je vedena pod č.j. KHSPL 19139/2020/25.

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni