Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 20. 7. 2020, byla dne 23. 7. 2020 odložena žádost o poskytnutí informace o testech na přítomnost SARS-CoV-2. Žádost je vedena pod č.j. KHSPL 19635/2020/25.
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni