Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Na základě žádosti právnické osoby, doručené dne 17.4.2019 na  Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, byla dne 25.4.2019  poskytnuta informace ve věci  vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci  nazvané "Odpočívka čerpací stanice na p.p.č. 76/2,79/13 a 79/19 v k.ú. Kařez"

Žádost je vedena pod Č.j. KHSPL 09804/21/2019.

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni