Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.

Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen „KHS“) dne 7. 10. 2019, byly poskytnuty dne 15. 10. 2019  informace o počtu podání konkrétní fyzické osoby na KHS a o důvodnosti těchto podání.

Žádost je vedena pod č. j. KHSPL 25094/24/28/29/2019 

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni