Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Infolinky Plzeňského kraje

Po-Pá-7:00-15:00 podle místa bydliště, kde obdržíte veškeré informace, jak dále postupovat.

Domažlice: 373 033 963, 379 723 421, 373 033 964
Klatovy: 376 370 624
Plzeň-město,
Plzeň-sever, Plzeň-jih:
377 155 203, 377 155 212, 377 155 216, 377 155 233
Rokycany: 371 709 430
Tachov: 374 732 518

 neslyšící

Aktuální údaje z Plzeňského kraje - SARS-CoV-2 (25.9.2020)

Počet pozitivních na základě indikovaných odběrů KHS v Plzeňském kraji,
bez ohledu na skutečné bydliště.

  Celkem pozitivních   Neuzavřeno     Uzdravených    Zemřelých 
2468 1110 1336 22

Plzensky kraj

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečné tyto výrobky:

náplň do elektronické cigarety Fantasi orange ICE

náplň do elektronické cigarety Fantasi Mango ICE

EAN kód: neuveden

Země původu: product of Malaysia

Výrobce/dovozce: neuvedeni

Distributor: nezjištěn (prodejce nepředložil nabývací doklady)

Prodejce: Duy Hung Nguyen, 431 82 Hora Svatého Šebestiána 79, IČO: 27278361 (prodejna: TOMMY shop, tržnice Hora Svatého Šebestiána, 431 82 Hora Svatého Šebestiána)

Číst dál...

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

náplň do elektronické cigarety MARLBORO

EAN kód: neuveden

Země původu/výrobce/dovozce: neuveden

Distributor: nezjištěn (prodejce nepředložil nabývací doklady)

Prodejce: Duy Hung Nguyen, 431 82 Hora Svatého Šebestiána 79, IČO: 27278361  (prodejna: TOMMY shop, tržnice Hora Svatého Šebestiána, 431 82 Hora Svatého Šebestiána)

 

Číst dál...

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 panenka Sofie, Chef de cuisine, Art no. 04100A, Batch no. 815428

Číst dál...

Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni  dne 19. 3. 2020, byly dne 8. 4. 2020 poskytnuty informace o celkovém počtu potvrzených nákaz koronavirem způsobujícím onemocnění COVID-19 v rámci Plzeňského kraje.   

Žádost je vedena pod č.j.: KHSPL 07415/2000 

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

náplň do elektronické cigarety PEPSI

Údaje dle značení na dolepené etiketě: ITEM NO:HK2269

EAN: 8802269102004 (neexistuje)

Země původu/ výrobce: neuvedeno

Dovozce dle značení: Leduco s.r.o, Libusska 319 142 00 Praha 4, CZECH REPUBLIC

Distributor: nezjištěn (prodejce nepředložil nabývací doklady)

Prodejce: Duy Hung Nguyen, 431 82 Hora Svatého Šebestiána 79, IČO: 27278361

(prodejna: TOMMY shop, tržnice Hora Svatého Šebestiána, 431 82 Hora Svatého Šebestiána)

 

Číst dál...

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

E-liquid Peach 18mg

Země původu/výrobce/dovozce: neuvedeno

Dstributor: Boris Zanki, Rostislavovo náměstí 2347/5a, 612 00 Brno – Královo Pole, IČO: 65304365

Dodavatel (dle předložené faktury): Yaoran Electronic Technology Co., Ltd. Yaoyu Group Zone Dongming Town Huiyang Disrict Huizhou China

Prodejce: Boris Zanki, Rostislavovo náměstí 2347/5a, 612 00 Brno – Královo Pole, IČO: 653 04 365 (prodejna: mobilmaniax, Josefská 427/16, 602 00 Brno)

 

Číst dál...

Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 17.2.2020, byly poskytnuty dne 26.2.2020 informace o porušování zákona č. 65/2017 Sb. (v pl. zn.) o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v provozovnách stravovacích služeb prostřednictvím spolků.

Žádost je vedena pod č.j. KHSPL4016/22/2020.

Text usnesení vlády opatření:

Vláda

nařizuje s účinností ode dne 13. března 2020 od 12:00 hod.

  1. všem osobám s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajících na území České republiky nad 90 dní nebo jsou-li na území České republiky zaměstnány, které se v období od okamžiku účinnosti tohoto usnesení vlády navrátí z pobytu na území rizikových oblastí, které podle usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 198 stanoví ministr zdravotnictví, do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost. Tato povinnost se nevztahuje na osoby, na které se vztahuje výjimka udělená ministrem vnitra podle usnesení vlády č. 198 z 12. března 2020 a ze dne 13. března 2020;
  2. všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, aby u osob s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajících na území České republiky nad 90 dní nebo jsou-li na území České republiky zaměstnány, které se v období od okamžiku účinnosti tohoto usnesení vlády navrátí z pobytu na území rizikových oblastí, které podle usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č 198 stanoví ministr zdravotnictví, do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů;
  3. všem osobám, na které se podle bodu 1. nevztahuje tam uvedená povinnost, aby v případě jakýchkoliv příznaků chřipkového onemocnění neprodleně oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství;
  4. všem řidičům nákladních vozidel, řidičům autobusů, posádkám dopravních letadel, strojvedoucím, vlakovým četám a vozmistrům, lodním kapitánům a členům posádek plavidel, posádkám vozů správce komunikace, kteří přes území rizikových oblastí, které podle usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č 198 stanoví ministr zdravotnictví, tranzitují, nebo provádějí na území těchto rizikových oblastí přepravu, se doporučuje, aby maximálně omezili přímý kontakt s místním personálem na území těchto rizikových oblastí;

Číst dál...

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

PADĚLEK: CHANCE CHANEL, EAU DE TENDRE, TESTER, EAU DE TOILETTE, 2701, 100 ml

údaje na dolepené etiketě: CHANCE CHANEL PARIS, EAU TENDRE, EAU DE TOILETTE, 026323

Výrobce / Země původu / Dovozce: nezjištěno

Distributor dle nabývacího dokladu: GALERIE DE BEAUTE Řecké obchody s kosmetickými přípravky A.E.E.(akciová obchodní společnost), Silnice:Med.Cosmos 11. km, Thessaloniki – Moudania 546 22, Řecko

Prodejce: Jaroslav Miczka, Středová 1511, 735 32 Rychvald, IČO: 18089607

Číst dál...

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

FAMA, eau de parfum, beautiful® parfum, WODA PERFUMOWANA, NO:9806-50

údaje na dolepené etiketě: EAU DE TOILETTE TOALETNÍ VODA

EAN kód: 6937926313225 (neexistuje)

Výrobce / dovozce / Země původu: neuvedeni / Čína

Distributor 1 dle značení: TMT COSMETICS CO, s.r.o., Písnické Zahrady 460/10 Písnice, Praha 4, Česká Republika (HSHMP uložila sankci za nesoučinnost)

Distributor 2 dle značení: Kamien Duzy 4D, Polsko (na této adrese sídlí výrobce kosmetiky Bi-es Poland Sp. Z O.O)

Prodejce: Duy Anh Vo, Plumlovská 1958/132, 796 04 Prostějov, IČO: 06100104 (prodejna: Obchodní centrum, Nedvědova 389/2, Olomouc – Povel)

 

Číst dál...

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni