Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
Skrétova 15, PLZEŇ

Telefonní ústředna: 377 155 111
Podatelna: 377 155 217
ID Datové schránky (ISDS): samai8a
IČO:71009299
Bankovní spojení: ČNB Plzeň- město běž. ú. 24920311/0710
Adresa e-podatelny: podatelna@khsplzen.cz
El. adresa prošetřovatele ve smyslu nařízení vlády č.145/2015 Sb.: ombudsman@khsplzen.cz

Územní pracoviště – Domažlice
Branská 5, DOMAŽLICE, 344 22
739 652 845
Územní pracoviště – Klatovy
Randova 34, KLATOVY, 339 01
376  370 611

Územní pracoviště – Rokycany
Svazu bojovníků za svobodu 68, Rokycany, 337 01
371 709 401

Územní pracoviště – Tachov
Rokycanova 140, Tachov, 347 01
374 732 511

Prohlášení o přístupnosti

Smyslem webové prezentace je přinášet důležité informace týkající se činnosti Krajské hygienické stanice. Proto je při tvorbě a správě webových stránek dbáno na přísné metodiky webové přístupnosti. Forma uveřejňovaných informací je tak plně v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky. Veškeré výstupní stránky splňují podmínky pro sémanticky korektní web, tj. k jejich implementaci je využíváno výhradně prostředků jazyka XHTML a jednotlivé bloky jsou na stránce členěny logicky v příslušných elementech. Celá stránka si tak zachová čitelnost a srozumitelnost i v případě, když bude zobrazena bez patřičného formátování. Dodržení pravidel sémantických korektních webových stránek znamená také dostupnost těchto stránek pro vyhledávácí a indexovací služby, např. vyhledávácí portály apod. Některé informace na tomto serveru jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF, a to zejména z takových důvodů, že buď obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát XHTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké a je vhodné jejich stažení. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. V některých případech, a to zejména pokud je vyžadována z Vaší strany úprava dokumentu, je dokument zveřejněn ve formátu RTF, DOC, XLS, apod. Vaše případné náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek můžete zaslat na adresu podatelna@khsplzen.cz.