Vzory formulářů pro výběrová řízení

Žádost o přijetí do služebního poměru – představený
Čestné prohlášení dle 451_1991
Žádost o přijetí do služebního poměru řadový zaměstnanec

Vzory provozních řádů

Vzorový provozní řád zdravotnického zařízení (lůžka, vybraná zařízení soc. služeb)
Vzorový provozní řád zdravotnického ambulantního zařízení   
Vzorový provozní řád – stomatologická pracoviště
Vzorový provozní řád ubytovacího zařízení
Vzorovy provozní řád umělého koupaliště
Vzorové provozní řády ke stažení
/ Solária / Kadeřnictví / Tetovací salóny, piercing a permanentní makeup / Kosmetika / Pedikúra / Masáže / Sauna / Mobilni provozovna / Dodatek nakládání s odpady

Tiskopisy a vzory

Tiskopis – Oznámení výroby nebo dovozu FCM
Tiskopis – Oznámení provozovatele stravovací služby
Tiskopis – Žádost o vydání stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví
Tiskopis- Přihláška k vykonání zkoušky ze znalostí hub
Vzor – Oznámení provozovatele stravovací služby
Vzor – Získání odborné způsobilosti pro provádění speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
Vzor – Získání osvědčení prokazujícího znalost hub

Informace

Požadavky při zřízení provozovny péče o tělo
Pravidla bezpečnosti při práci s chemickými látkami a směsmi (CHLS) od 1. 5. 2020
HLÁŠENÍ O PRVNÍM POUŽITÍ BIOLOGICKÝCH ČINITELŮ SKUPIN 2 AŽ 4
Kategorizace prací – informace pro zaměstnavatele
Oznámení o provádění DDD
Hlášení práce s asbestem
ZDRAVOTNÍ OBTÍŽE PO KONZUMACI POTRAVIN – co mám dělat? Hlášení Nutrivigilance