Monitorovací kalendář pro rok 2024
Seznam přírodních koupališť pro rok 2024


Výběrová řízení

Nebezpečné výrobky

Platná mimořádná opatření

Certifikáty (očkování, test, prodělaná nemoc)

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Etický kodex státního zaměstnance

Povinnosti KHS ve smyslu zákona č. 171-2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz)

Nabídka nepotřebného majetku.

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Informace o využití veřejných prostředků KHS