Odbor hygieny výživy a předmětů bežného uživání
ředitelka odboru Ing. Hejdová Jana, 377 155 311

Odbor hygieny práce a sledování zdravotního stavu
ředitelka odboru MUDr. Medunová Zuzana, 377 155 201

Odbor hygieny obecné a komunální a podpora veřejného zdraví
ředitelka odboru Ing. Bělohlávková Jana, 377 155 252

Odbor hygieny dětí a mladistvých
ředitelka odboru Ing. Langová Petra, 377 155 236

Odbor protiepidemický
ředitelka odboru MUDr. Jitka Průchová, 377 155 209

Odbor správních činností
ředitel odboru Mgr. Bc. Vítek Radovan, 377 155 235

Odbor ekonomicko provozní
ředitel odboru Bc. Touschek Petr, 377 155 229