Odbor hygieny výživy a předmětů bežného uživání
ředitelka odboru Ing. Hejdová Jana, 724 277 305

Odbor hygieny práce a sledování zdravotního stavu
ředitelka odboru MUDr. Medunová Zuzana, 606 665 022

Odbor hygieny obecné a komunální a podpora veřejného zdraví
ředitelka odboru Ing. Bělohlávková Jana, 606 665 014

Oddělení hygieny dětí a mladistvých
vedoucí oddělení Ing. Weberová Petra, 606 665 024

Odbor protiepidemický
ředitelka odboru MUDr. Jitka Průchová, 724 221 580

Odbor správních činností
ředitel odboru Mgr. Bc. Vítek Radovan, 602 164 613

Odbor ekonomicko provozní
ředitel odboru Bc. Touschek Petr, 606 615 421