Kdo jsme: Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Kde nás najdete: Skrétova 15, Plzeň – vchod Skrétova 17

Na koho se můžete obrátit: Aneta Holubová, sekretariát, telefon 377 155 232

Jak se k nám dostanete: MHD zástávka U práce, tramvaj číslo 4 – 340 metrů. MHD zastávka Tylova, trolejbusy číslo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 – 160 metrů, MHD zastávka Divadlo J. K. Tyla, autobus číslo 41 – 310 metrů

Dostanete se k nám na vozičku nebo o holích: Ano, jsme bezbariéroví, máme plošinu pro vozíčkáře i výtah. Ve vchodu Skrétova 17 je zvonek, kolegyně z podatelny k vám příjdou.

Co děláme:

Činnost hygienické stanice spočívá především v ochranně a podpoře veřejného zdraví.
Jako hygienická stanice:
–              nařizujeme opatření proti šíření přenosných nemocí (karantény),
–              nařizujeme opatření v případě hrozící epidemie,
–              kontrolujeme provádění očkování,
–              sledujeme výskyt přenosných nemocí,
–              kontrolujeme provoz ambulancí, nemocnic a sociálních služeb,
–              kontrolujeme hubení škůdců a rizikových živočichů (např. švábi, potkani, …),
–              a další. 

Vydáváme závazná stanoviska v rámci řízení podle zvláštních právních předpisů – stavební zákon, zákon o integrované prevenci, odpadech, posuzování vlivů na životní prostředí, apod.

Nařizujeme:
–              opatření proti šíření přenosných nemocí (karantény),
–              opatření, když hrozí vznik epidemie.
Sledujeme výskyt přenosných nemocí.

Kontrolujeme:
–              provádění očkování,
–              provoz ambulancí, nemocnic, sociálních služeb, …
–              hubení škůdců a rizikových živočichů (např. švábi, potkani),
–              zásobování pitnou vodou,
–              výrobky přicházející do kontaktu s pitnou, surovou a užitkovou vodou,
–              koupaliště, bazény, sauny a koupání v povrchových vodách,
–              vnitřní prostředí staveb (pro shromažďování většího počtu osob a ubytovacích služeb),
–              ubytovací zařízení,
–              činnost kadeřnictví, pedikúry, manikúry, …,
–              ochranu před hlukem, vibracemi, neionizujícím zářením,
–              pohřební služby,
–              zajištění pracovních podmínek zaměstnanců, zajištění lékařské péče pro zaměstnance,
–              kontrolujeme pracovní podmínky zaměstnanců, ve vztahu k riziku vzniku nemocí z povolání,
–              restaurace, bary, kavárny a další podobné provozovny,
–              materiály, které přicházejí do styku s potravinami,
–              kosmetiku, výrobky pro děti do tří let, včetně hraček,
–              elektronické cigarety, včetně jejich náplní,
–              prostory pro děti – školy, školky, letní tábory, …

Na hygienickou stanici se můžete obrátit:
–              se žádostí o informace,
–              s podněty a upozorněními na porušování hygienických předpisů,
–              se stížnostmi na naše zaměstnance.