Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada / odborný rada v oddělení hygieny práce 1 v Krajské hygienické stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (do 11. 4. 2023)
+ žádost o přijetí do služebního poměru – řadový zaměstnanec

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného – vedoucí/ho ekonomického oddělení (do 5. 4. 2023)
+ žádost o přijetí do služebního poměru – představený
+ příloha č. 2 – čestné prohlášení dle 451-1991