Skladba e-mailové adresy pracovníků: jmeno.prijmeni@khsplzen.cz
Níže uvedená telefonní čísla zaměstnanců KHS jsou dostupná pouze v pracovní době.
pracovištětelefonmístnostpracoviště
ŘEDITEL
Mgr. Michal Bartoš  377 155 2222052.patro Skrétova 15, Plzeň
SEKRETARIÁT
Aneta Holubová377 155 2322052.patro Skrétova 15, Plzeň
SEKCE OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
Mgr. et Mgr. et Mgr. Ivo Beneda
ředitel sekce
703 170 9993073.patro Skrétova 15, Plzeň
ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ
Mgr. Bc. Radovan Vítek
ředitel odboru, zástupce ředitele KHS
602 164 6132022.patro Skrétova 15, Plzeň
Oddělení personální a dokumentační
Mgr. Bc. Jaroslav Kubík
vedoucí oddělení
724 769 4822042.patro Skrétova 15, Plzeň
Bc. Eva Vlasáková DiS.
personalistka – zástupce vedoucího oddělení
703 147 3482032.patro Skrétova 15, Plzeň
Ivana Husníková
spisová a archivní služba
736 793 7581021.patro Skrétova 15, Plzeň
Štěpánka Šatrová
spisová a archivní služba
703 147 3491021.patro Skrétova 15, Plzeň
Mgr. Iveta Staňková
rada
739 409 2462032.patro Skrétova 15, Plzeň
Jan Dolejší
podatelna
606 615 882 377 155 2173přízemí Skrétova 17, Plzeň
Bc. Lucie Smolková
podatelna
724 277 315 377 155 2173přízemí Skrétova 17, Plzeň
Miroslava Jánská
podatelna
376 370 611Klatovy
Milena Petráková
podatelna
739 652 845 379 723 421Domažlice
Marie Cabalová
podatelna
374 732 511Tachov
Oddělení právní, kontrolní a IT
Mgr. Ing. Šárka Ticháčková
vedoucí oddělení, právník, zástupce ředitele odboru
704 605 9002112.patro Skrétova 15, Plzeň
Mgr. Michaela Kopecká
právník – zástupce vedoucího oddělení
603 357 2642112.patro Skrétova 15, Plzeň
Bc. Michal Milt
IT
606 665 023303.patro Skrétova 17, Plzeň
Mgr. Ondřej Vítovec
IT
605 835 424283.patro Skrétova 17, Plzeň
ODBOR EKONOMICKO-PROVOZNÍ
Bc. Petr Touschek
ředitel odboru
606 615 421 2012.patro Skrétova 15, Plzeň 
Oddělení provozně-organizační
Robert Bláha
vedoucí oddělení
603 280 9441dvorní trakt, Skrétova 15, Plzeň
Václav Jeslínek
technický pracovník
602 193 1252dvorní trakt, Skrétova 15, Plzeň
Stanislav Bugoš
technický pracovník
606 654 3552dvorní trakt, Skrétova 15, Plzeň
Pavel Lukeš
technický pracovník
703 176 9902dvorní trakt, Skrétova 15, Plzeň
Josef Neckář
referent majetkové správy
732 943 7912dvorní trakt, Skrétova 15, Plzeň
Petr Kesman
údržba – řidič
739 663 2588Klatovy
Oddělení ekonomické
Štěpánka Jelínková
vedoucí oddělení
606 654 3522002.patro Skrétova 15, Plzeň
Eva Grušková731 099 7531001. patro Skrétova 15, Plzeň
Růžena Lávičková
platy a mzdy
731 479 0272002.patro Skrétova 15, Plzeň
Markéta Lavičková 731 478 9512122.patro Skrétova 15, Plzeň
ODBOR HYGIENY OBECNÉ A KOMUNÁLNÍ A PODPORA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ (HOK PVZ)
Ing. Jana Bělohlávková
ředitelka odboru
606 665 0143013.patro Skrétova 15, Plzeň
Oddělení HOK PVZ 1 Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Rokycany
Ing. Andrea Zábranská
vedoucí oddělení – zástupce ředitele odboru
606 665 0203023.patro Skrétova 15, Plzeň
Ing. Radmila Koubová
podpora veřejného zdraví
606 714 1604034.patro Skrétova 15, Plzeň
Bc. Sára Korecová 603 314 5104004.patro Skrétova 15, Plzeň
Lenka Krlišová DiS.606 614 5274024.patro Skrétova 15, Plzeň
Mgr. Jana Tetourová603 723 9204064.patro Skrétova 15, Plzeň
Michaela Seemannová DiS.736 793 7594044.patro Skrétova 15, Plzeň
Lucie Morgensternová DiS.735 757 3183003.patro Skrétova 15, Plzeň
Martina Pešková DiS.736 793 764313B3.patro Skrétova 15, Plzeň
Bc. Bohumila Přibáňová 739 652 700313A3.patro Skrétova 15, Plzeň
Bc. Michaela Vachovcová 731 099 7544054.patro Skrétova 15, Plzeň
Ing. Dagmar Šimánová
podpora veřejného zdraví
602 164 6114014.patro Skrétova 15, Plzeň
Adriana Rybková, DiS.603 357 1564004.patro Skrétova 15, Plzeň
Ing. Jana Hegerová 724 277 3064064.patro Skrétova 15, Plzeň
Ing. Lucie Synková 731 478 587313.patro Skrétova 17, Plzeň
Zdeňka Lehnerová 735 757 319313.patro Skrétova 17, Plzeň
MUDr. Ivana Morávková 602 161 80211dvorní trakt, Skrétova 15, Plzeň
Oddělení HOK PVZ 2 Klatovy, Domažlice, Tachov
Ing. Tomáš Příbek
vedoucí oddělení
723 272 37016Domažlice
Bc. Lenka Strádalová 723 441 31710Domažlice
Pavlína Dvořáková DiS.735 757 32010Domažlice
Mgr. Elena Fejtová 724 090 4895.2Tachov
Mgr. Teodor Szilágyi703 177 5996Tachov
Miluše Kudláčková 731 018 8235Klatovy
Petra Zemanová 739 652 8045Klatovy
Nia Václavová 739 652 8135Klatovy
OBOR HYGIENY VÝŽIVY (HV) A PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ (PBU)
Ing. Jana Hejdová
ředitelka odboru
724 277 305111.patro Skrétova 17, Plzeň
Oddělení HV 1
Ing. Věra Merhautová
vedoucí oddělení
604 761 993131.patro Skrétova 17, Plzeň
Ilona Palacká 603 356 918151.patro Skrétova 17, Plzeň
Marietta Macáková 724 938 053161.patro Skrétova 17, Plzeň
Bc. Veronika Kyprá 603 308 922131.patro Skrétova 17, Plzeň
Ilona Husárová 603 354 690161.patro Skrétova 17, Plzeň
Renata Charvátová 606 710 9281191.patro Skrétova 15, Plzeň
Mgr. Šárka Andělová 723 441 3061191.patro Skrétova 15, Plzeň
Štěpánka Šmídlová Bc.731 478 79381.patro Skrétova 17, Plzeň
Oddělení HV 2
MVDr. Olga Pecková
vedoucí oddělení
606 643 8969Klatovy
Marie Fronková731 099 75012Domažlice
Ing. Alena Rejtharová 731 099 7553Tachov
Jana Krátká724 188 10711Domažlice
Bc. Zdeňka Lorencová 606 665 0163Tachov
Ludmila Pelešková 604 184 06110Klatovy
Lenka Rubášová 736 483 59810Klatovy
Mgr. Alexandra Vonásková 606 621 455121.patro Skrétova 17, Plzeň
Mgr. Adam Hofhansl 603 357 15481.patro Skrétova 17, Plzeň
Oddělení PBU
Ing. Tereza Hyťhová
vedoucí oddělení
606 643 89491.patro Skrétova 17, Plzeň
MUDr. Hana Mikulová 732 943 814101.patro Skrétova 17, Plzeň
Mgr. Zuzana Farkašová 604 894 867101.patro Skrétova 17, Plzeň
ODDĚLENÍ HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH (HDM)
Ing. Petra Weberová
vedoucí oddělení
606 665 0243033.patro Skrétova 15, Plzeň
3123.patro Skrétova 15, Plzeň
Bc. Michaela Pečenková DiS.736 671 2353053.patro Skrétova 15, Plzeň
Petra Straková DiS.739 652 7743043.patro Skrétova 15, Plzeň
Libuše Hubáčková 736 793 7673063.patro Skrétova 15, Plzeň
MUDr. Eva Nová
zástupce vedoucího oddělení
606 615 7194Klatovy
Ing. Ivana Kunešová 731 478 9223Klatovy
Michaela Lejsková 731 390 9253Klatovy
Alena Rejtharová 704 611 4021Tachov
Ing. Hana Ibehejová 606 672 9076Domažlice
ODBOR HYGIENY PRÁCE (HP) A SLEDOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU (SZS)
MUDr. Zuzana Medunová
ředitelka odboru
606 665 022182.patro Skrétova 17, Plzeň
Oddělení HP 1 Plzeň-jih, Klatovy, Domažlice,Tachov + SZS
Mgr. Monika Mošnová732 943 967252.patro Skrétova 17, Plzeň
Ing. Lucie Laierová739 625 846222.patro Skrétova 17, Plzeň
Mgr. Ladislava Hofhanslová739 652 8577přízemí, Skrétova 17, Plzeň
Mgr. Renata Vondráková 606 654 3847přízemí, Skrétova 17, Plzeň
Martina Holá DiS.734 573 6642Klatovy
Jitka Majerová 731 478 9642Klatovy
Jitka Kuncová 739 652 7602.1Tachov
Ing. Jitka Zítková606 665 0152.2Tachov
Bc. Miluše Rieszová 739 368 6999Domažlice
Ing. Kristýna Bajgarová 731 099 7518Domažlice
Oddělení HP 2 Plzeň-město, Plzeň-sever, Rokycany
Ing. Lucie Fichtner
vedoucí oddělení
724 225 925212.patro Skrétova 17, Plzeň
MUDr. Alice Dillenzová 606 665 021192.patro Skrétova 17, Plzeň
Bc. Karolína Havlíčková 732 943 763232.patro Skrétova 17, Plzeň
Nikol Planetová DiS.732 943 740
371 709 404
4přízemí, Skrétova 17, Plzeň
Bc. Kateřina Hůrková737 542 5864přízemí, Skrétova 17, Plzeň
Ing. Helena Čechová731 390 9324přízemí, Skrétova 17, Plzeň
Milada Knappová 724 277 302232.patro Skrétova 17, Plzeň
Ing. Leona Beránková604 888 463232.patro Skrétova 17, Plzeň
242.patro Skrétova 17, Plzeň
Alena Šafránková 603 357 190192.patro Skrétova 17, Plzeň
Bc. Patrik Šmolík 732 871 108242.patro Skrétova 17, Plzeň
ODBOR PROTIEPIDEMICKÝ (PE)
PREVENCE NOZOKOMIÁLNÍCH NÁKAZ (PNN)
DESINFEKCE, DESINSEKCE, DERATIZACE (DDD)
MUDr. Jitka Průchová
ředitel odboru
724 221 5801171. patro, Skrétova 15, Plzeň
MVDr. Lenka Savage731 390 9301přízemí, Skrétova 15, Plzeň
Oddělení epidemiologie 1 (RO,PS,PJ)
Bc. Miloš Vrátník
vedoucí oddělení
603 357 0431111.patro Skrétova 15
Mgr. Jana Košíková 735 172 8891061.patro Skrétova 15, Plzeň
Marcela Šrámková 603 314 4651081.patro Skrétova 15, Plzeň
Bc. Marcela Hašková 732 943 9201081.patro Skrétova 15, Plzeň
Ing. Marie Holarová 704 611 3991101.patro Skrétova 15, Plzeň
Lenka Tomášková DiS.603 721 9391101.patro Skrétova 15, Plzeň
RNDr. Jana Durasová 724 180 8031041.patro Skrétova 15
Oddělení epidemiologie 2 (TC,KT,DO)
Ing. Blanka Kinská
vedoucí oddělení – zástupce ředitele odboru
736 264 59114Klatovy
Ing. Šárka Vlnasová731 099 7525Domažlice
Ivana Ježová 606 665 0125Domažlice
Irena Podlesná 724 769 4814Tachov
Mgr. Zuzana Pražmová 603 357 0964Tachov
Mgr. Markéta Zahálková (Ziková)603 356 93513Klatovy
Mgr. Lucie Fürbacherová 731 390 92613Klatovy
Oddělení epidemiologie 3 (PM)
Mgr. Lenka Svátková
vedoucí oddělení
703 176 0051Apřízemí, Skrétova 17, Plzeň
Jaroslava Fornbaumová739 652 76413přízemí, Skrétova 15, Plzeň
Zora Hladíková603 314 54413přízemí, Skrétova 15, Plzeň
Bc. Petra Lizcová731 478 87312přízemí Skrétova 17, Plzeň
Mgr. Veronika Krupková724 180 80612přízemí Skrétova 17, Plzeň
Mgr. Michaela Špetová603 314 4504přízemí Skrétova 15, Plzeň
Lucie Čepcová DiS.724 117 9334přízemí Skrétova 15, Plzeň