Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 13. 7. 2023
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 10. 7. 2023, byla dne 13. 7. 2023 poskytnuta informace, zda Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni vyhlásila k datu 1. 1. 2020 epidemii či pandemii.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 10. 7. 2023
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 10.07. 2023, byla dne 10.07. 2023 poskytnuta informace o řešení podnětu, týkající se hluku v okolí hudebních klubů na adrese Resslova 17a, Plzeň. – viz příloha 1

pojem epidemie

počty nařízených izolací v kraji po dnech

počet nařízených karantén v kraji po dnech

tabulka pozitivních přírůstků po 1. dávce

tabulka pozitivních přírůstků po 2. dávce

tabulka pozitivních přírůstků po 3. dávce

tabulka EPI

tabulka kontrol Mimořádných opatření Plzeňský kraj

přehled počtu škol a školských zařízení – Covid 19 na území kraje- týden

zasažená zařízení po týdnech Tachov

zasažená zařízení po týdnech Rokycany

zasažená zařízení po týdnech Plzeň – sever

zasažená zařízení po týdnech Plzeň – jih

zasažená zařízení po týdnech Klatovy

zasažená zařízení po týdnech Domažlice

zasažená zařízení po týdnech Plzeň – město

systemizační přehled všech míst KHS s vyznačením platových tříd

KHS PK – organizační schéma

304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců

341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

přesčasy září-říjen 2021