Ministerstvo zdravotnictví České republiky – základní informace pro občany Ukrajiny v oblasti poskytování zdravotních služeb
Міністерство охорони здоров’я Чеської Республіки – основна інформація для громадян України при наданні медичних послуг

Ukrajinsko-české komunikační karty zdravotnictví
Українсько-чеські картки зв’язку охорони здоров’я

01 Dětské lékařství / Педіатрія
02 Gynekologie a porodnictví / Гінекологія та акушерство
03 Ošetřovatelství / Обстеження
04 Vnitřní lékařství / Терапія
05 Seznam obtíží + strava / Список труднощів + дієта

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP (ČVS) k očkování osob (dětí, adolescentů, dospělých), které budou pobývat na území České republiky v důsledku současné krize na Ukrajině

https://www.nasiukrajinci.cz/