Orientační přehled počtu škol a školských zařízení na území Plzeňského kraje s ohledem na problematiku onemocnění covid za období:

Evidence provozoven podle typu vztaženo k datu 3.3.2021
Počet zasažených školských zařízení školní rok 2021/2022

16. 1. – 22. 1. 20218. 5. – 14. 5. 2021
23. 1. – 29. 1. 202115. 5. – 21. 5. 2021
30. 1. – 05. 2. 202122. 5. – 28. 5. 2021
6. 2. – 12. 2. 202129. 5. – 4. 6. 2021
13. 2. – 19. 2. 20215. 6. – 11. 6. 2021
20. 2. – 26. 2. 202112. 6. – 18. 6. 2021
27. 2. – 5. 3. 202119. 6. – 25. 6. 2021
6. 3. – 12. 3. 202126. 6. – 2. 7. 2021
13. 3. – 19. 3. 2021
20. 3. – 26. 3. 202125. 10. – 29. 10. 2021
27. 3. – 1. 4. 20211. 11. – 5. 11. 2021
2. 4. – 9. 4. 20218. 11. – 12. 11. 2021
10. 4. – 16. 4. 202122. 11. – 26. 11. 2021
17. 4. – 23. 4. 202129. 11. – 3. 12. 2021
24. 4. – 30. 4. 20216. 12. – 10. 12. 2021
1. 5. – 7. 5. 2021

Při výkonu státního zdravotního dozoru odbor hygieny dětí a mladistvých kontroluje, zda jsou plněny povinnosti, stanovené k ochraně veřejného zdraví:

  • ve školách všech typů vzdělávání, mimo vysoké školy
  • ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, ve školských účelových zařízeních (střediska praktického vyučování), ve výchovných a ubytovacích zařízeních, ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a pro preventivní výchovnou péči
  • v zařízeních sociálně právní ochrany dětí, ÚSP
  • v zařízeních školního stravování a stravování pro děti (školní jídelny, výdejny, školní bufety)
  • v dětských zdravotnických zařízeních (jesle, kojenecké ústavy, dětské domovy, stacionáře)
  • při konání zotavovacích akcí a jiných podobných akcí pro děti, při pořádání škol v přírodě
  • při provozu živnosti péče o dítě do 3 let věku v denním režimu a živnosti mimoškolní výchova a vzdělávání
  • při provozování venkovní hrací plochy s pískovištěm

Při účasti na řízeních podle stavebního zákona, jako dotčeného orgánu státní správy, vydává stanoviska k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení, účastní se na řízení a vydávání stanovisek ke kolaudačnímu souhlasu a změně užívání staveb.

Dále jsme dotčeným orgánem také v jiných záležitostech, jako je například rejstřík škol a školských zařízení nebo sociálně právní ochrana dětí.

Odbor hygieny dětí a mladistvých řeší dále podněty v rámci dozorovaných činností.