Informace k výskytu onemocnění svrabem
Informace k výskytu vší ve školách
Likvidace plen v MŠ – problematika dvouletých dětí
Dezinfekce písku v pískovišti
Dětská skupina požadavky
Stravování dětí v lesních mateřských školách – podmínky
Další Režimová opatření při onemocnění svrabem
Seznam veřejných hracích ploch (VHP) s provozovatelem v Plzeňském kraji
Legislativa vztahující se k oboru hygieny dětí a mladistvých
Nutrienty 2016

Výroční zprávy
Výroční zpráva o činnosti odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Plzeňského kraje za rok 2021
Výroční zpráva o činnosti odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Plzeňského kraje za rok 2020
Výroční zpráva o činnosti odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Plzeňského kraje za rok 2019
Výroční zpráva o činnosti odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Plzeňského kraje za rok 2018
Výroční zpráva o činnosti odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Plzeňského kraje za rok 2017
Výroční zpráva o činnosti odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Plzeňského kraje za rok 2016

Letní dětské rekreace – tábory
Závěrečná zpráva o letních dětských táborech v roce 2021 v Plzeňském kraji
Závěrečná zpráva o letních dětských táborech v roce 2020 v Plzeňském kraji
Závěrečná zpráva o letních dětských táborech v roce 2019 v Plzeňském kraji
Závěrečná zpráva o letních dětských táborech v roce 2018 v Plzeňském kraji
Závěrečná zpráva o letních dětských táborech v roce 2017 v Plzeňském kraji
Závěrečná zpráva o letních dětských táborech v roce 2016 v Plzeňském kraji

Vzory ke stažení
Žádost o posouzení a vypracování stanoviska
Podání podnětu
Žádost o zápis do rejstříku škol
Ohlášení zotavovací akce
Ohlášení školy v přírodě
Prohlášení rodičů – bezinfekčnost
Posudek zdravotní způsobilosti dítěte
HACCP manuál
OZNÁMENÍ PROVOZOVATELE STRAVOVACÍ SLUŽBY podle § 23 odst.4 zák. č. 258/2000 Sb

Zdravá školní jídelna
Cvičná pyramida výživy
Pyramida výživy pro děti
Solme s rozumem
Zdravá školní svačina aneb uzdravme svůj školní automat i bufet
Rádce školní jídelny 1
Rádce školní jídelny 2
Uzdravme svou školní jídelnu
Autoevaluační dotazník

Orientační přehled počtu škol a školských zařízení na území Plzeňského kraje s ohledem na problematiku onemocnění covid za období:
Evidence provozoven podle typu vztaženo k datu 3.3.2021
Počet zasažených školských zařízení školní rok 2021/2022