Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2022
Výroční zpráva za rok 2023

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 19. 6. 2024
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 18.06. 2024, byla dne 19.06.2024 poskytnuta informace o počtu odmítnutých žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., dále bylo rozhodnuto o částečném odmítnutí žádosti, ve věci poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace na základě ust. § 11a zákona č. 106/1999 Sb., viz příloha. – viz příloha

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 27. 5. 2024
Na základě fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 20. 5. 2024, byla dne 27. 5. 2024 poskytnuta informace týkající se vyhlášení pandemie v Plzeňském kraji, případně endemie nemoci Covid – 19.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 29. 4. 2024
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 22.4.2024, byla dne 29.4.2024 poskytnuta informace ohledně provedeného státního dozoru KHS. Žádost je vedena pod č.j.: KHSPL/10928/22/2024 – viz příloha.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 29. 4. 2024
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 17.4.2024, byla dne 29.4.2024 ve věci poskytnutí upřesňujících informací a dokumentů k rekonstrukci domova mládeže při SOU elektrotechnickém v Plzni na adrese Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Žádost je vedena pod č.j.: KHSPL 10479/2024) Viz příloha, příloha, příloha

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 16. 4. 2024
a základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 4.3.2024, byla dne 9.4.2024 poskytnuta informace ohledně provedeného státního dozoru KHS. Žádost je vedena pod č.j.: KHSPL/9426/24/2024 Viz příloha

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 26. 3. 2024
Na základě žádosti právnické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 18.03.2024, byla dne 26.03.2024 poskytnuta informace, kterou bylo předání kopií hlášení intoxikací látkou HHC, HHC-O, THC-P v Plzeňském kraji v roce 2023 a 2024.     Žádost je vedena pod č.j.: KHSPL/07198/21/2024         

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 7. 3. 2024
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 4.3.2024, byla dne 7.3.2024 poskytnuta informace ve věci pandemické pohotovosti. Viz příloha

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 29. 2. 2024
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 22.2.2024, byla dne 29.2.2024 poskytnuta informace ve věci upřesňujících informací k aktuálně prováděné rekonstrukci domova mládeže při SOU elektrotechnickém v Plzni na adrese Vejprnická 56, 318 00 Plzeň, kde nás žádáte zejména o informace k bližší specifikaci časového průběhu stavebních prací a k výsledkům měření.. Viz příloha

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 28. 2. 2024
Na základě žádosti Hlídač státu, z.ú., IČ:05965527, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 16. 2. 2024, byly dne 28. 2. 2024 poskytnuty informace i příjmech veřejných funkcionářů za rok 2023.
Odpověď na žádost o informace je vedena pod č.j.: KHSPL 04147/2024.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 7. 2. 2024
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 30.01.2024, byla dne 7.2.2024 poskytnuta informace ve věci aktuálně prováděné rekonstrukce probíhající za provozu domova mládeže při SOU elektrotechnickém v Plzni na adrese Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Viz příloha

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 2. 2. 2024
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 30.01.2024, byla dne 2.2.2024 poskytnuta informace ohledně přestupků při odmítání očkování dětí. Žádost je vedena pod č.j.: KHSPL/02526/25/2024 viz příloha

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 12. 1. 2024
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 02.01.2024, byla dne 12.01.2024 poskytnuta informace, kterou bylo předání seznamu zkolaudovaných ubytoven v Plzeňském kraji. Žádost je vedena pod č.j.: KHSPL/00069/21/2024 viz příloha

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 9. 1. 2024
Na základě žádosti o informace, doručené na Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 5.1.2024, byly dne 9.1.2024 poskytnuty informace o  zákazu návštěv v nemocnicích – viz příloha Poskytnutí informací – 00277/2024/25

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 12. 1. 2024
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 02.01.2024, byla dne 12.01.2024 poskytnuta informace, kterou bylo předání seznamu zkolaudovaných ubytoven v Plzeňském kraji. Žádost je vedena pod č.j.: KHSPL/00069/21/2024 viz příloha

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 9. 1. 2024
Na základě žádosti o informace, doručené na Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 5.1.2024, byly dne 9.1.2024 poskytnuty informace o  zákazu návštěv v nemocnicích – viz příloha Poskytnutí informací – 00277/2024/25

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 19. 12. 2023
Na základě žádosti o informace, doručené na Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen „KHS“) dne 08.12.2023, byly dne 19.12.2023 poskytnuty informace o tom, zda byla za nedodržení a porušení opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 29. 12. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN, uložena KHS jakákoliv pokuta podle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, či jakéhokoliv jiného zákona a dále v případě, že za nedodržení a porušení opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 29. 12. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN byly pokuty uloženy, sdělení, kolik pokut a v jaké výši byly jednotlivé pokuty uloženy – viz příloha 

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. – 3. 10. 2023
Na základě žádosti o informace, doručené na Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 27.9.2023, bylo dne 3.10.2023 rozhodnuto o odmítnutí žádosti o informace ve věci přestupku týkajícího se nelegální provozovny a výrobny masných výrobků určité osoby. – příloha Rozhodnutí o odmítnutí žádosti č. j.: KHSPL 25678-2023

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 6. 10. 2023
Na základě žádosti o informace, doručené na Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 03.10..2023, byly dne 6.10.2023 poskytnuty informace o  připomínkovém řízení, včetně textu  připomínek k „Návrhu vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin“, které Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni zaslala na Ministerstvo zdravotnictví ČR. – příloha Poskytnutí informací – 25720-2023 a připomínková tabulka – KHS PK

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 16. 10. 2023
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 11. 10. 2023, byla dne
17. 10. 2023 poskytnuta informace o výši úhrnného správního trestu (příkazu) vedeného pod č.j. KHSPL19093/22/2023.
Odpověď na žádost o informace je vedena pod č.j.: KHSPL26530/22/2023 – viz příloha.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 7. 9. 2023
Na základě žádosti o informace, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 30.08.2023, byla dne 7.9.2023 poskytnuta informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. – zaslání kopie závazného stanoviska ze dne 16. 6. 2020 pod č.j. KHSPL/15202/24/21/2020 ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení na akci: „Stavební úpravy stáje pro skot – farma Červený Hrádek“, v k.ú. Červený Hrádek – viz příloha


Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 25. 8. 2023
Na základě žádosti o informace, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne16.08.2023, byla dne 25.8.2023 poskytnuta informace o počtu rozhodnutí o odmítnutí poskytnutní informace dle ust. § 15 zákona č. 106/1999 Sb., a to za období od 1.1.2023 do 30.6.2023, a dále byla žádost o poskytnutí informací částečně odmítnuta, a to v části žádosti o zaslání rozhodnutí ve věci – odmítnutí žádostí ve smyslu ust. § 11a zákona č. 106/1999 Sb., neboť KHS takovými dokumenty za požadované období nedisponuje  – viz příloha

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 8. 8. 2023
Na základě žádosti advokáta, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 02.08. 2023, byly dne 8.8.2023 poskytnuty listiny (vydaná rozhodnutí) ze správního řízení se sp. zn.: S-KHSPL 13641/2022 (požadované dokumenty KHS vede v samostatném spisu sp.zn.: S-KHSPL 18688/2022, avšak jedná se o požadované dokumenty). – viz příloha 1, příloha 2, příloha 3

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 1. 8. 2023
Na základě žádosti advokáta, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 24.07. 2023, byla dne 1.8.2023 poskytnuta informace o stavu správního řízení se sp. zn.: S-KHSPL 19544/2023 a dále byla žádost o poskytnutí informací částečně odmítnuta, a to v části žádosti o zaslání pravomocného rozhodnutí ve věci. – viz příloha

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 13. 7. 2023
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 28.06. 2023, byla dne 13. 7. 2023 poskytnuta informace, zda Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni vyhlásila k datu 1. 1. 2020 epidemii či pandemii. – viz. příloha

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 29. 6. 2023
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 28.06. 2023, byla dne 29.06. 2023 poskytnuta informace o řešení podnětu, týkající se hluku v okolí hudebních klubů na adrese Resslova 17a, Plzeň. – viz příloha 1 a příloha 2

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 21. 6. 2023
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 21.06. 2023, byla dne 21.06. 2023 poskytnuta informace o řešení podnětu, týkající se hluku v okolí hudebních klubů na adrese Resslova 17a, Plzeň. – viz. příloha

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 5. 4. 2023
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 05. 04. 2023, byly dne 12. 04. 2023 poskytnuty tyto informace:  anonymizovaná kopie stanoviska ze dne 31. 01. 2020, č.j.: 205/22/21/2020, anonymizovaná kopie stanoviska ze dne 09. 12. 2021, č.j.: KHSPL34974/22/28/2021, anonymizovaná kopie rozhodnutí ze dne 16. 3. 2022, č.j.: UMO3/10662/22, anonymizovaná kopie rozhodnutí ze dne 25. 4. 2022, č.j.: UMO3/16295/22.

Odpověď na žádost o informace je vedena pod č.j.: KHSPL09205/22/28/2023 – viz. příloha

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 30. 03. 2023

Na základě žádosti právnické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 30. 03. 2023, byly dne 12. 04. 2023 poskytnuty tyto informace:  Seznam provozoven stravovacích služeb dle požadovaných parametrů.

Odpověď na žádost o informace je vedena pod č.j.: KHSPL 09734/22/28/2023 – viz. příloha

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 20. 3. 2023
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 14.03.2023, byly dne 20.03.2023 poskytnuty informace o počtu žádostí o informace v letech 2020 až 2022, jejich vyřizování a nákladovosti na jejich vyřízení.
Odpověď na žádost o informace je vedena pod č.j.: KHSPL 07318/2023 – viz příloha.

viz příloha.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 15. 3. 2023
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 14. 3. 2023, byly dne 15. 3. 2023 poskytnuty informace ve věci provozu mateřské školy Hradec, kde nás žádáte o výsledek nebo stanovisko kontroly, která proběhla v létě roku 2022, popřípadě i zápis
o zjištěných nedostatcích z jiných kontrol.
Odpověď na žádost o informace je vedena pod č.j.: KHSPL 06741/2023/23/28/2023 viz příloha.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 14. 3. 2023
Na základě žádosti Hlídač státu, z.ú., IČ:05965527, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 2. 3. 2023, byly dne 14. 3. 2023 poskytnuty informace i příjmech veřejných funkcionářů za rok 2022.
Odpověď na žádost o informace je vedena pod č.j.: KHSPL 05624/2023.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 9. 3. 2023
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 06.03. 2023, byla dne 09.03.2023 poskytnuty informace: poskytnuta anonymizovaná kopie stanoviska ze dne 17.05.2004, č.j.: 22/8493/2004, poskytnuta anonymizovaná kopie stanoviska ze dne 08.11.2004, č.j.: KHS/HOK/22330-21/04, Informace o stavu řízení o přestupku vedeném pod č.j.: KHSPL 33632/22/28/2022.
Odpověď na žádost o informace je vedena pod č.j.: KHSPL 06448/2023 – viz příloha.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.-3.3.2023

Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 24.2.2023, pod č.j. KHSPL05417/22/2023, byla dne 3.3.2023 poskytnuta informace v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím, ve věci provádění výkonu státního zdravotního dozoru poskytující stravovací služby v letech 2017 až 2022.

Odpověď na žádost o informace je vedena pod č.j. KHSPL05417/22/2023-viz příloha

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 21. 1. 2023
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 12. 1. 2023, byla dne 25. 1.2023 poskytnuta informace o výši odměn ředitele KHS za rok 2022. Odpověď na žádost o informace je vedena pod č.j.: KHSPL 02159/2023.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 19. 1. 2023
Na základě žádosti fyzické osoby doručené Krajské hygienické stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni („KHS“) dne 10.1.2023 byly dne 19.1.2023 poskytnuty informace v jaké nejvyšší částce uložila KHS pokutu za nepoužívání ochranného prostředku dýchacích cest v souvislosti s výskytem onemocnění covid-19. Žádost je vedena pod č.j. KHSPL 00918/2023/25.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 21. 12. 2022
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 9. 12. 2022, byla dne 21. 12. 2022 poskytnuta informace o dalším postupu KHS v řešení podnětu vedeného pod č.j. KHSPL1657/22/28/2022.
Odpověď na žádost o informace je vedena pod č.j.: KHSPL33632/22/28/2022 – viz příloha.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 7. 12. 2022
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen „KHSL) dne 25.11.2022, byly dne 07.12.2022 (doručeno 08.12.2022) poskytnuty informace o tom, kolik bylo KHS uloženo správních trestů pokuty za porušení povinnosti nošení roušek/respirátorů; v jaké výši byly tyto pokuty uloženy a dále v jaké výši byla nejčastěji uložená pokuta a kolikrát byla uložena. Žádost je vedena pod č.j.: KHSPL 33389/2022.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 14. 11. 2022
Na základě žádosti fyzické  osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 04.11.2022, byly dne 14.11.2022 poskytnuty informace o tom, kolik rozhodnutí, zamítnutí, sdělení apod., bylo v Plzeňském kraji vydáno k žádostem podle § 31 odst. 1 zák.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  Zároveň byly žadateli zaslány kopie vydaných dokumentů.    Žádost je vedena pod č.j.: KHSPL/30037/21/2022

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 8. 9. 2022
Na základě žádosti právnické osoby, doručené Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem
v Plzni dne 7. 9. 2022, byly poskytnuty dne 8. 9. 2022 informace ve věci právní problematiky v oblasti potravinového práva Žádost je vedena pod č. j.: KHSPL 24341/23/28/2022

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 7. 9. 2022
Na základě žádosti fyzické  osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 27. 8. 2022, byly dne 7. 9. 2022 poskytnuty informace o tom, zda-li poskytuje KHS svým zaměstnancům benefit stravného, jakou formou a jaká je fin. spoluúčast zaměstnance. Žádost je vedena pod č.j.: KHSPL 23880/2022.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 17. 8. 2022
Na základě žádosti fyzické  osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 15.08.2022, byly dne 17.08.2022 poskytnuty informace o tom, kolik je v Plzeňském kraji  provozovatelů přírodních koupališť provozovaných na povrchových vodách, která koupaliště to jsou, kolik je povrchových vod ke koupání bez provozovatele a která to jsou, jaká jsou pravidla pro odběr vzorků a zda se odebírají vzorky vody u povrchových vod ke koupání bez provozovatele.   Žádost je vedena pod č.j.: KHSPL/22363/21/2022                    

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 27. 7. 2022
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 22. 7. 2022, byla dne 27. 7. 2022 poskytnuta informace o počtu zaměstnanců ve služebním poměru a odboru epidemickém v 9. a v 10. platové třídě, o náplni práce v 9. a 10. platové třídě a informace o tom, kdo rozhoduje o zařazení pracovníků do platových tříd. Odpověď na žádost o informace je vedena pod č.j.: KHSPL 20499/2022.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 30. 5. 2022
Na základě žádosti spolku, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 17. 5. 2022, byla dne 30. 5. 2022 poskytnuta informace o vydané výjimce – určení mírnějšího hygienického limitu pro ukazatel uran ve vodovodu „Předslav – Měcholupy“. Odpověď na žádost o informace je vedena pod č.j.: KHSPL/13238/2022.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 17. 5. 2022
Na základě žádosti nestátní neziskové organizace, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 9. 5. 2022, byla dne 17. 5. 2022 poskytnuta informace o platech zaměstnanců KHS na vedoucích pozicích za kalendářní rok 2021. Odpověď na žádost o informace je vedena pod č.j.: KHSPL 13256/2022.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 8. 3. 2022
Na základě žádosti fyzické osoby doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni („KHS“) dne 1.3.2022 byly dne 8.3.2022 poskytnuty informace o vyhlášení epidemie respiračních onemocnění KHS od 1.1.2020 k datu podání žádosti. Žádost je vedena pod č.j. KHSPL 05039/25/2022

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 24. 3. 2022.
Na základě žádosti fyzické  osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 16.03.2022, byly dne 24.03.2022 poskytnuty informace o tom, zda Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni provádí měření spadové prašnosti v Plzeňském kraji. Žádost je vedena pod č.j.: KHSPL/06506/21/2022 

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 25. 1. 2022.
Na základě žádosti právnické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 14.01.2022, byly dne 21.01.2022 poskytnuty informace o počtu vydaných rozhodnutí o pásmu hygienické ochrany před hlukem z průmyslových objektů, a která jsou platná, a pokud taková rozhodnutí existují, bylo požádáno o zaslání kopií. Žádost je vedena pod č.j.: KHSPL/01197/21/2022                    

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 25. 1. 2022.
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 17.12.2021, byly poskytnuty dne 20.12.2021 informace ve věci provádění výkonu státního zdravotního dozoru v provozovnách poskytujícíc stravovací služby v Plzeňském kraji dne 16.12.2021.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 20. 1. 2022.
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené Krajské hygienické stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 14.01.2022, byly poskytnuty dne 17.01.2022 informace spojené s výkonem státního zdravotního dozoru. Dále byly poskytnuty informace o pojmech epidemie a pandemie a o počtu nařízených protiepidemických opatření u dětí, žáků a studentů ZŠ a SŠ, a to prostřednictvím odkazu na zveřejněnou informaci, na webových stránkách KHS a Ministerstva zdravotnictví ČR. Odpověď na žádost je vedena pod č. j.: KHSPL 01272/2022.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 10. 1. 2022
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 6.1.2022, byla dne 10.01.2022 poskytnuta informace o výši odměn ředitele KHS za rok 2021. Odpověď na žádost o informace je vedena pod č.j.: KHSPL 00491/2022.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 4. 1. 2022
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 21.12.2021, byla dne 04.01.2022 poskytnuta informace o kontrolách ve zdravotnických zařízeních a kontrolách nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Odpověď na žádost o informace je vedena pod č.j.: KHSPL 00017/2022.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 4. 1. 2022
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 21.12.2021, byla dne 04.01.2022 poskytnuta informace o epidemiologickém šetření provedeném KHS po výskytu onemocnění covid-19 na Obchodní akademii Plzeň v měsíci prosinci roku 2021. Odpověď na žádost o informace je vedena pod č.j.: KHSPL 00217/2022.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 22. 12. 2021
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 22.12.2021, byla dne 23.12.2021 poskytnuta informace o vyřizování žádostí o informace, pocházející z iniciativy spolku „Zlatý špnedlík“. Odpověď na žádost o informace je vedena pod č.j.: KHSPL 36281/28/2021.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 22. 12. 2021
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 07.12.2021, byla dne 22.12.2021 poskytnuta informace o skutečnosti, že epidemie se nevyhlašuje. Odpověď na žádost o informace je vedena pod č.j.: KHSPL 36133/28/2021.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 15. 11. 2021
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 11.11.2021, byly dne 15.11.2021 poskytnuty informace o počtu kontrol potravinářských podniků ve dnech 4.11.-6.11.2021 včetně sankčních a nápravných opatření.Odpověď na žádost o informace je vedena pod č.j.: KHSPL 32161/22/2021. Na základě žádosti fyzické osoby doručené Krajské hygienické stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 11.11.2021 byly dne 26.11.2021 poskytnuty informace o vyhlášení epidemie v Plzeňském kraji v období září 2020 – březen 2021. Žádost je vedena pod č.j. KHSPL 31595/25/2021.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 15. 11. 2021
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 11.11.2021, byly dne 15.11.2021 poskytnuty informace o počtu kontrol potravinářských podniků ve dnech 4.11.-6.11.2021 včetně sankčních a nápravných opatření.Odpověď na žádost o informace je vedena pod č.j.: KHSPL 32161/22/2021. Na základě žádosti fyzické osoby doručené Krajské hygienické stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 18.11.2021 bylo dne 29.11.2021 odmítnuto poskytnout informace o kontrole složení vakcín. Žádost je vedena pod č.j. KHSPL 32498/25/28/2021.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 16. 12. 2021
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 11.11.2021, byly dne 15.11.2021 poskytnuty informace o počtu kontrol potravinářských podniků ve dnech 4.11.-6.11.2021 včetně sankčních a nápravných opatření.Odpověď na žádost o informace je vedena pod č.j.: KHSPL 32161/22/2021.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 8. 12. 2021
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 23.11.2021, byly dne 08.12.2021 poskytnuty informace o počtu zaměstnanců KHS testovaných v rámci testování zaměstnanců antigenními testy, a to za období březen až prosinec 2021. Dále byla poskytnuta informace o skutečnosti, že všichni zaměstnanci KHS nosí ve vnitřních prostorách KHS respirátory FFP2. Odpověď na žádost o informace je vedena pod č.j.: KHSPL 35029/28/2021.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 2. 12. 2021
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 01.12.2021, byly dne 02.12.2021 poskytnuty informace o počtu povinně testovaných žáků na onemocnění Covid-19 v Plzeňském kraji v roce 2021, dále o počtu pozitivních výsledků z uvedeného testování. Dále KHS poskytla informaci o počtu trestních oznámeních podaných na KHS v roce 2021, dále informace o vyhlašování epidemie, informace o podmínkách povinného očkování a o podmínkách nařizování protiepidemických opatření. Dále KHS odmítla žádost o informace ve věci dotazu na počet zaměstnanců KHS, kteří mají dokončení očkování proti onemocnění Covid-19. Odpověď na žádost o informace je vedena pod č.j.: KHSPL 34219/28/2021.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 29. 11. 2021
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 21.11.2021, byly dne 29.11.2021 poskytnuty informace o vyhlašování epidemie, o skutečnosti, že KHS nevyhlásila povinnost na testování žáků nebo studentů nad 18 let a dále, že KHS nevydala lékařům doporučení týkající se léčby pacientů s onemocněním Covid-19. Dále KHS odmítla žádost o informace ve věci dotazu týkajícího se testovacího týmu v Litoměřicích, dále ve věci postupů laboratoří (počtu cyklů) u PCR testů, ve věci doporučení technologie testování a dále ve věci dotazu jaké je nebezpečí vniknutí spike-proteinu z Sars-Cov-2 nebo vakcín do jádra buněk. Odpověď na žádost o informace je vedena pod č.j.: KHSPL 33685/28/2021.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 29. 11. 2021
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 15.11.2021, byly dne 29.11.2021 poskytnuty informace o počtu osob nakažených onemocněním covid-19 období od 1.10.2021 do 28.11.2021 s uvedením, kolik osob bylo očkovaných (včetně údaje o dosud neukončených očkováních) a kolik neočkovaných. Dále KHS odmítla žádost o informace ve věci dotazu týkajícího se počtu očkovaných osob v oblasti místní příslušnosti KHS od 1.10.2021, dále podíl těchto osob dle použití očkovacích látek, dále ve věci počtu hlášení vedlejších účinků po očkování, ve vztahu k použité očkovací látce, dále zda má KHS informaci o úmrtí s podezřením, že příčina smrti bylo očkování proti onemocnění covid-19, dále kolik očkovaných a neočkovaných osob bylo hospitalizováno s onemocněním covid-19, u kolika očkovaných a neočkovaných osob byl zjištěn těžký průběh onemocnění covid-19 (umístění na ARO a JIP), dále ve věci informace u kolika osob byla jako příčina úmrtí označeno onemocnění covid-19 s rozdělením na očkované a neočkované a dále jaká je celková úmrtnost v Plzeňském kraji za měsíc říjen roku 2021, 2017, 2018 a 2019. Odpověď na žádost o informace je vedena pod č.j.: KHSPL 33683/28/2021.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 29. 11. 2021
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené Krajské hygienické stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 14.11.2021, byly poskytnuty dne 29.11.2021 kopie dokumentů: č. j.: KHSPL 29758/25/28/2021, č. j.: KHSPL 28841/28/2021/01, č. j.: KHSPL 23091/25/28/2021. Odpověď na žádost o informace je vedena pod č. j.: KHSPL 33677/28/2021.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 30. 11. 2021
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené Krajské hygienické stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen „KHS“) dne 24.11.2021, byly poskytnuty dne 30.11.2021 informace o počtu zaměstnanců. KHS odmítla žádost v části týkající se dotazu na očkovaní zaměstnanců KHS. Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti je vedeno pod č. j.: KHSPL 33858/28/2021.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 22. 11. 2021
Na základě žádosti právnické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen „KHS“) dne 11. 11. 2021, byly poskytnuty dne 22. 11. 2021 informace o provedených kontrolách (státním zdravotním dozoru) ve výrobním areálu Nádražní 316, Kdyně, v letech 2019–2020, provedených v rámci věcné příslušnosti KHS. Žádost je vedena pod č. j. KHSPL 31679/24/28/2021           

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 14. 11. 2021
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 14. 11. 2021, byly dne 22.11.2021 poskytnuty informace o pojmu epidemie. Odpověď na žádost o informace je vedena pod č.j.: KHSPL 32881/28/2021.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 15. 11. 2021
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 15. 11. 2021, byly dne 25.11.2021 poskytnuty informace o pojmech epidemie a pandemie a o oprávnění KHS provádět kontroly dodržování mimořádných opatření. Odpověď na žádost o informace je vedena pod č.j.: KHSPL 33328/28/2021.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 12. 11. 2021
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 10. 11. 2021, byly dne 12.11.2021 poskytnuty informace o pojmu epidemie. Odpověď na žádost o informace je vedena pod č.j.: KHSPL 31692/28/2021.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 23. 11. 2021
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 15. 11. 2021, byly dne 23.11.2021 poskytnuty informace o počtu nařízených protiepidemických opatření. Dále KHS odmítla žádost o informace ve věci dotazu na četnost nařízených protiepidemických opatření z pohledu formy jejich nařízení. Odpověď na žádost o informace je vedena pod č.j.: KHSPL 32965/28/2021.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 23. 11. 2021
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 15. 11. 2021, byly dne 23.11.2021 poskytnuty informace o počtu provedených kontrol dodržování mimořádných opatření souvisejících s onemocněním Covid-19 a o počtu nařízených protiepidemických opatření u dětí, žáků a studentů ZŠ a SŠ. Dále KHS odmítla žádost o informace ve věci dotazu na počet provedených testů na přítomnost viru HIV a očkování proti virovým hepatitidám. Odpověď na žádost o informace je vedena pod č.j.: KHSPL 32959/28/2021.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 22. 11. 2021
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 18. 11. 2021, byly dne 22.11.2021 poskytnuty informace o pojmu epidemie. Odpověď na žádost o informace je vedena pod č.j.: KHSPL 32819/28/2021.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 29. 11. 2021
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 18. 11. 2021, byly dne 29.11.2021 poskytnuty informace o počtu pracovníků KHS provádějících kontroly dodržování mimořádných opatření souvisejících s onemocněním Covid-19 ve dnech 8.11.2021 – 12.11.2021. Dále KHS odmítla žádost o informace ve věci dotazu na očkování případně testování zaměstnanců KHS, kteří uvedené kontroly prováděli. Odpověď na žádost o informace je vedena pod č.j.: KHSPL 33584/28/2021.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 18. 11. 2021
Na základě žádostí fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 10.11.2021, evidováno pod č.j.: KHSPL 31351/2021; dne 10.11.2021, evidováno pod č.j.: KHSPL 31405/2021; dne 11.11.2021, evidováno pod č.j.: KHSPL 31803/2021; dne 12.11.2021, evidováno pod č.j.: KHSPL 318561/2021; dne 15.11.2021, evidováno pod č.j.: KHSPL 31990/2021; dne 16.11.2021, evidováno pod č.j.: KHSPL 32365/2021; dne 18.11.2021, evidováno pod č.j.: KHSPL 32470/2021 a dne 18.11.2021, evidováno pod č.j.: KHSPL 32492/2021, byly dne 18.11.2021 poskytnuty informace o počtu provedených kontrol dodržování mimořádných opatření souvisejících s onemocněním Covid-19 a o počtu nařízených protiepidemických opatření u dětí, žáků a studentů ZŠ a SŠ. Dále KHS odmítla žádost o informace ve věci dotazu na očkování zaměstnanců KHS, kteří uvedené kontroly prováděli. Odpověď na žádost o informace je vedena pod č.j.: KHSPL 32497/28/2021.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 18. 11. 2021
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 09.11.2021, č.j.: KHSPL 31106/2021, dále ze dne 10.11.2021, č.j. KHSPL 31290/2021 a dne 14.11.2021, č.j.: KHSPL 32483/2021, byly dne 18.11.2021 poskytnuty informace o pojmu epidemie, dále o skutečnosti, že KHS nedeleguje pravomoc vydávat rozhodnutí o protiepidemických opatřeních na jiné subjekty, dále o zákonných formách rozhodnutí o protiepidemických opatřeních a dále o možnosti vydání ústního rozhodnutí, dále k postupu stanovování protiepidemických opatření (dle metodického pokynu hlavní hygieničky).  Odpověď na žádost o informace je vedena pod č.j.: KHSPL 32585/28/2021.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 22. 11. 2021
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 15.11.2021, č.j.: KHSPL 32063/2021 a ze dne 19.11.2021, č.j. KHSPL 32700/2021, byly dne 22.11.2021 poskytnuty informace pomocí odkazu na zveřejněnou informaci, poskytnutý odkaz zahrnuje informace o onemocnění Covid-19 a další související informace o KHS a dále informace a data k onemocnění Covid-19, které zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví ČR.  Odpověď na žádost o informace je vedena pod č.j.: KHSPL 32885/28/2021.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 29. 11. 2021
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 15. 11. 2021, byly dne 29.11.2021 poskytnuty informace o počtu hodin, které odpracovali zaměstnanci KHS v roce 2021 a v roce 2021 (leden-září), včetně uvedení počtu přesčasových hodin a dále byly prostřednictvím odkazu na zveřejněnou informaci, poskytnuty informace o odměňování státních zaměstnanců. Odpověď na žádost o informace je vedena pod č.j.: KHSPL 33581/28/2021.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – Zlatý špendlík
Na základě mnoha žádostí fyzických i právnických osob (na základě výzvy z webu „Zlatý špendlík“), doručených na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) od dne 9.11.2021 do dne 28.11.2021, byly poskytnuty informace o počtu provedených kontrol dodržování mimořádných opatření souvisejících s onemocněním Covid-19 a o počtu nařízených protiepidemických opatření u dětí, žáků a studentů ZŠ a SŠ, a to prostřednictvím odkazu na zveřejněnou informaci, na webových stránkách KHS a Ministerstva zdravotnictví ČR. Odpovědi na žádosti o informace jsou vedeny pod č.j.: KHSPL 32398/28/2021, KHSPL 32437/28/2021, KHSPL 32438/28/2021, KHSPL 32603/28/2021, KHSPL 32708/28/2021, KHSPL 32710/28/2021, KHSPL 32711/28/2021, KHSPL 32705/28/2021, KHSPL 32706/28/2021, KHSPL 32707/28/2021, KHSPL 33041/28/2021, KHSPL 33362/28/2021, KHSPL 33608/28/2021, KHSPL 32386/28/2021, KHSPL 32389/28/2021, KHSPL 32386/28/2021, KHSPL 32390/28/2021, KHSPL 32715/28/2021, KHSPL 32719/28/2021, KHSPL 32724/28/2021 a KHSPL 32729/28/2021.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 24. 11. 2021
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 11. 11. 2021, byly dne 24.11.2021 poskytnuty informace o počtu vydaných rozhodnutí, sdělení či zápisu ve věci odejmutí staré hlukové zátěže u komunikací. Žádost je vedena pod č.j.: KHSPL/31626/21/2021           
         
Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 24. 11. 2021
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS) dne 15. 11. 2021, byly dne 24.11.2021 poskytnuty informace o počtu vydaných příkazů KHS  za porušení Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví  ČR (které byly později zrušeny Nejvyšším správním soudem v Brně) týkajících se nenošení prostředků na ochranu dýchacích cest a o počtu zaplacených příkazů a kolik z nich bylo navráceno účastníkům řízení.     Žádost je vedena pod č.j.: KHSPL/31983/21/2021                    

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 15. 11. 2021
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem
v Plzni dne 4. 11. 2021, byly poskytnuty dne 15.11.2021 informace o počtu případů karantén ve školách
a školských zařízení za určité období v rámci Plzeňského kraje. Žádost je vedena pod č. j.: KHSPL 29681/23/28/2021

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 12. 11. 2021
Na základě žádosti fyzické osoby doručené Krajské hygienické stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 11.11.2021 byly dne 12.11.2021 poskytnuty informace o počtu zaměstnanců Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. Žádost je vedena pod č.j. KHSPL-31548/28/2021.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 8. 11. 2021
Na základě žádosti fyzické osoby doručené Krajské hygienické stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 4.11.2021 byly dne 8.11.2021 poskytnuty informace zákazech a podmínkách návštěv v nemocnicích a LDN. Žádost je vedena pod č.j. KHSPL 30440/25/2021

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 4. 11 .2021
Na základě žádosti fyzické osoby doručené Krajské hygienické stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 1.11.2021 byly dne 4.11.2021 poskytnuty informace ohledně epidemií v Plzeňském kraji. Žádost je vedena pod č.j. KHSPL 29758/25/28/2021.Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 2.11.2021.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 2. 11. 2021
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené Krajské hygienické stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 20.10.2021, byly poskytnuty dne 2.11.2021 informace týkající se pandemie. Žádost je vedena pod č. j.: KHSPL 28841/28/2021/01.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 26. 10. 2021
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené Krajské hygienické stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 15.10.2021, byly poskytnuty dne 26.10.2021 informace o správním spisu sp. zn.: S-KHSPL 26173/28/2021. Žádost je vedena pod č. j.: KHSPL 28306/28/2021.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 24. 9. 2021
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem
v Plzni dne 22. 9. 2021, byly poskytnuty dne 24. 9. 2021 informace o povinném screeningovém testování ve školách v rámci Plzeňského kraje vyplývající z požadavků vydaného Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Žádost je vedena pod č. j.: KHSPL 24857/23/28/2021

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 1. 9. 2021
Na základě žádosti fyzické osoby doručené Krajské hygienické stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 24.8.2021 byly dne 1.9.2021 poskytnuty informace ohledně poslední epidemie zaznamenané na území Plzeňského kraje od r. 2000. Žádost je vedena pod č.j. KHSPL 23091/25/28/2021.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 14. 9. 2021.
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem
v Plzni dne 13. 9. 2021, byly poskytnuty dne 14. 9. 2021 informace o povinném testování ve školách v rámci Plzeňského kraje vyplývající z požadavků vydaného Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Žádost je vedena pod č. j.: KHSPL 24052/23/28/2021

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 28. 7. 2021.
Na základě žádosti fyzické osoby doručené Krajské hygienické stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 12.7.2021 byly dne 28.7.2021 poskytnuty informace ohledně kontrol protiepidemických a mimořádných opatření souvisejících s epidemií onemocnění Covid-19 v období březen 2020 – červenec 2021. Žádost je vedena pod č.j. KHSPL 18659/2021/25/28.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 21. 6. 2021.
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni  dne 18.06.2021, byly poskytnuty dne 21.06.2021 informace o povinném testování ve školách v rámci Plzeňského kraje vyplývající z požadavků vydaného Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Žádost je vedena pod č.j. KHSPL19443/22/2021.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 21. 6. 2021.
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni  dne 18.06.2021, byly poskytnuty dne 21.06.2021 informace o povinném testování ve školách v rámci Plzeňského kraje vyplývající z požadavků vydaného Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Žádost je vedena pod č.j. KHSPL 16018/23/28/2021

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 7. 6. 2021.
Na základě žádosti fyzické osoby doručené Krajské hygienické stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 26.5.2021 byly dne 7.6.2021 poskytnuty informace ohledně epidemií zaznamenaných v Plzeňském kraji od 1.3.2020. Žádost je vedena pod č.j. KHSPL 13834/2021/25/28.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 9. 6. 2021.
Na základě žádosti právnické osoby doručené Krajské hygienické stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni („KHS“) dne 25.5.2021 byly dne 9.6.2021 poskytnuty informace o počtu HAI evidovaných KHS v letech 2018 – 2020 a bylo odmítnuto poskytnutí informací o výskytu HAI v konkrétních zdravotnických zařízeních. Žádost je vedena pod č.j. KHSPL 13691/2021/25/28.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 27. 5. 2021.
Na základě žádosti Mgr. Jana Stanislava, doručené Krajské hygienické stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 19.05.2021, byly poskytnuty dne 27.5.2021 informace o rozhodnutích o schválení (případně neschválení) provozních řádů wellness center v Plzeňském kraji za období let 2018 – 2020. Žádost je vedena pod č.j. KHSPL 13154/21/28/2021
                                                           

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 14. 5. 2021.
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni  dne 13.05.2021, byly poskytnuty dne 14.05.2021 informace o povinném testování ve školách v rámci Plzeňského kraje vyplývající z požadavků vydaného Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Žádost je vedena pod č.j. KHSPL 12141/23/28/2021

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 29. 4. 2021.
Na základě žádosti Mgr Michala Bernáška, doručené Krajské hygienické stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 13. 4. 2021, byly poskytnuty dne 29. 4. 2021 informace o listinách a dokumentech vztahujících se k podnětu pana Ing. Karla Němečka. Žádost je vedena pod Č.j. KHSPL 08889/21/28/2021           

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 14. 9. 2021.
Na základě žádosti fyzické osoby doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 14.4.2021 byly dne 14.9.2021 poskytnuty informace ohledně přestupkových řízení ve věci neočkování dítěte. Žádost je vedena pod č.j. KHSPL 09033/2021/25

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 29. 4. 2021.
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni  dne 23.04.2021, byly poskytnuty dne 29.04.2021 informace o povinném testování ve školách v rámci Plzeňského kraje vyplývající z požadavků vydaného Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.
Žádost je vedena pod Č.j. KHSPL 9930/23/28/2021

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb – 29. 1. 2021.
Na základě žádosti fyzické osoby nepodnikající doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 29.1.2021 ve věci značení elektronických cigaret, náhradních náplní do nich a bylinných výrobcích ke kouření. Žádost je vedena pod č.j. 2368/22/2021.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb – 14. 1. 2021
Na základě žádosti právnické osoby doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 21.12.2020 bylo dne 14.1.2021 odmítnuto poskytnout informace o celkovém počtu osob, které se od 1.3.2020 do současnosti nakazily onemocněním covid-19 na hromadných sportovních akcích konaných ve venkovních prostorech v rámci Plzeňského kraje. Žádost je vedena pod č.j. KHSPL 32506/2020/25.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb – 1. 12. 2020
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen „KHS“) dne 25. 11. 2020, byly dne 1. 12. 2020 poskytnuty informace o počtu osob v karanténě a izolaci, u kterých byla provedena kontrola dodržení karantény/izolace, počtu osob, u kterých bylo zjištěno porušení karantény-izolace, počtu osob, kteří byli identifikováni pro trasováni a nebyli vytrasováni a počtu kontrol zdravotnických zařízení zaměřených na infekční oddělení.
Žádost je vedena pod č. j. KHSPL 30340/2020/25 

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb – 24. 11. 2020
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 18. 11. 2020, byly dne 24. 11. 2020 poskytnuty informace o výsledku kontrol na základních a středních školách, týkající se školního nábytku za Plzeňský kraj ve sledovaném období 2014 – 2020. .    Žádost je vedena pod č.j.: KHSPL 29538/23/2020   

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb – 30. 11. 2020
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 23. 11. 2020, byly dne 30.11.2020 poskytnuty informace o počtu zahájených správních řízení v jednotlivých měsících roku 2020 ve věci porušení Mimořádných opatření MZ ČR týkajících se zákazu pohybu a pobytu osob bez prostředků na ochranu dýchacích cest..    Žádost je vedena pod č.j.: KHSPL/29214/21/2020     
       
Oznámení o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb – 2. 11. 2020
Na základě žádosti právnické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen „KHS“) dne 2. 11. 2020, byly poskytnuty dne 11. 11. 2020 informace o vydaném vyjádření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni ke zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. ve věci „Termické depolymerizace plastů“ v k. ú. Planá. Žádost je vedena pod č. j. KHSPL 28271/24/28/2020         

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb – 16. 10. 2020
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen „KHS“) dne 9. 10. 2020, nebyly dne 16. 10. 2020 poskytnuty informace o počtu lůžek invazivní péče v jednotlivých okresech Plzeňského kraje, jejich obsazenosti a jejich využití pro pacienty s Covid-19 a o počtu pacientů, kteří potřebují umělou plicní ventilaci. Žádost je vedena pod č. j. KHSPL 26701/2020/25

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb – 12. 10. 2020
Na základě žádosti právnické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen „KHS“) dne 7. 10. 2020, byly poskytnuty dne 12. 10. 2020 informace o vydaném závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni ke společnému územnímu a stavebnímu řízení na stavbu v k. ú. Doubravka. Žádost je vedena pod č. j. KHSPL 26553/24/2020 

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb – 29. 9. 2020
Na základě žádosti právnické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen „KHS“) dne 23. 9. 2020, byly poskytnuty dne 29. 9. 2020  informace o rozhodovací praxi správního orgánu v souvislosti s povinnostmi stanovenými v § 49 odst. č nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v případě kontrol maloobchodních prodejen. Žádost je vedena pod č. j. KHSPL 25391/24/2020 

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb – 31. 7. 2020
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 23.7. 2020, bylo dne 31. 7. 2020 odmítnuto poskytnutí informace o celkovém počtu zjištěných onemocnění COVID-19 v jednotlivých obcích územní působnosti povinného subjektu. Žádost je vedena pod č.j. KHSPL 20004/2020/25.

Oznámení odložení žádosti o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb – 23. 7. 2020
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 20. 7. 2020, byla dne 23. 7. 2020 odložena žádost o poskytnutí informace o testech na přítomnost SARS-CoV-2. Žádost je vedena pod č.j. KHSPL 19635/2020/25.

Oznámení o neposkytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb – 23. 7. 2020
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 14. 7. 2020, bylo dne 23. 7. 2020 odmítnuto poskytnout informace o obecných protiepidemických opatřeních, obecných podmínkách skladování potravin a obecných podmínkách užívání bytových prostor.
Žádost je vedena pod č.j. KHSPL 19139/2020/25.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb – 24. 6. 2020
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 24.6.2020, byly poskytnuty dne 24.6.2020 informace ve věci provozování restaurace (modulové kontejnerové stavby) na parcele č. 2156, k.ú. Bolevec. Žádost je vedena pod č.j. KHSPL17190/22/2020.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb – 13. 7. 2020
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 3. 7. 2020, byly poskytnuty dne 13. 7. 2020 informace o přestupcích v souvislosti s odepřením očkování dětí.
Žádost je vedena pod č.j. KHSPL 18326/2020/25.

Oznámení o neposkytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb – 4. 6. 2020
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 6. 5. 2020, bylo dne 4. 6. 2020 odmítnuto poskytnutí informace o celkovém počtu zjištěných onemocnění COVID-19 v jednotlivých obcích územní působnosti povinného subjektu. Žádost je vedena pod č.j. KHSPL 9161/2020/25.

Oznámení o neposkytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb – 21. 5. 2020
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni  dne 13.05.2020,  bylo odmítnuto dne 21.05.2020 poskytnutí informace o  souhrnných výsledcích kontrol dodržování přílohy č. 1 k vyhlášce č. 107/2005Sb, ve školních jídelnách za rok 2019. Žádost je vedena pod Č.j. KHSPL-12346//2020/23 

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb – 18. 5. 2020
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 17. 4. 2020, byly poskytnuty dne 18. 5. 2020 informace o celkovém počtu potvrzených nákaz SARS-CoV-2 v Plzeňském kraji. Žádost je vedena pod č.j. KHSPL 11626/2020/25.

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb – 16. 5. 2020
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni  dne 2. 5. 2020, byly dne 16. 5. 2020 poskytnuty informace o celkovém počtu přeshraničních pracovníků občanů ČR (dále jen tzv. „pendlerů“) pracujících v SRN a Rakousku, obyvatel Plzeňského kraje, u kterých byla prokázána nákaza virem Covid-19, v období od 15. 3. do 30. 4. 2020 a o tom, kolik z těchto pendlerů se nakazilo v zahraničí a kolik v ČR.
Žádost je vedena pod č.j.: KHSPL 12786/2020   

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb – 8. 4. 2020
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni  dne 19. 3. 2020, byly dne 8. 4. 2020 poskytnuty informace o celkovém počtu potvrzených nákaz koronavirem způsobujícím onemocnění COVID-19 v rámci Plzeňského kraje. Žádost je vedena pod č.j.: KHSPL 07415/2000 

Oznámení o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb – 23. 3. 2020
Na základě žádosti fyzické osoby, doručené na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 17.2.2020, byly poskytnuty dne 26.2.2020 informace o porušování zákona č. 65/2017 Sb. (v pl. zn.) o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v provozovnách stravovacích služeb prostřednictvím spolků.
Žádost je vedena pod č.j. KHSPL4016/22/2020.