Krajská hygienická stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Stručná informace občanům k testování (odběrům) např. pro přeshraniční pracovníky a některé další skupiny obyvatel v souvislosti se změnami k 30. dubnu 2020:

- Upravuje nově usnesení vlády č. 495 ze dne 30. dubna 2020, které ruší předchozí usnesení vlády č. 443 ze dne 23. dubna 2020
- Vyjmenované kategorie občanů, např. přeshraniční pracovníci mohou předložit při prvním překročení státní hranice (návratu do ČR od 1. května 2020, 00:00 hod.) negativní výsledek PCR testu ne starší 4 dnů a vyhnout se tak karanténě, případně předloží Krajské hygienické stanici potvrzení o absolvování tohoto testu do 72 hodin od vstupu na území ČR (do té doby je osoba povinna minimalizovat svůj pohyb pouze na vyřízení zcela nezbytných potřeb či záležitostí)
- Potvrzení o absolvování testu předkládá uvedená osoba po každém dalším překročení státní hranice, které nastane po 30 dnech po předložení prvního potvrzení
- Vyžadované testy nejsou a nebudou ani nyní indikovány Krajskou hygienickou stanicí - Testy nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, ale přímo osobou, na jejíž žádost se provádí, cenu určuje poskytovatel služby - Jedná se o tzv. PCR testy, nikoli Rapid testy
- Seznam všech poskytovatelů a odběrových míst je v současnosti vyvěšen na webu Ministerstva zdravotnictví; - (Klatovská a - Domažlická nemocnice umožňuje provádět test na onemocnění Covid -19 i samoplátcům)
- Lékařské potvrzení o negativitě či pozitivitě má jednotnou standardizovanou formu, která je zveřejněna dvojjazyčně na webu Ministerstva vnitra
- V případě pozitivity testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 je testovaná osoba povinna podrobit se karanténnímu opatření (izolaci)

Infolinky Plzeňského kraje

Po-Pá-7:00-15:00 podle místa bydliště, kde obdržíte veškeré informace, jak dále postupovat.

 Domažlice: 373 033 963
 Klatovy: 376 370 624
 Plzeň-jih: 377 155 212
 Plzeň-město: 377 155 106, 377 155 107, 377 155 109, 377 155 110
 Plzeň-sever: 377 155 216
 Rokycany: 371 709 430
 Tachov: 374 732 518

Po-Pá-15:00-17:00 , So-Ne-svátky-9:00-12:00

  tel.  724 090 060

 neslyšící

Aktuální údaje z Plzeňského kraje - SARS-CoV-2 (6.6.2020)

Počet pozitivních na základě indikovaných odběrů KHS v Plzeňském kraji, bez ohledu na skutečné bydliště.

Počet vyšetření na SARS-CoV-2  Z toho pozitivní  Počet zemřelých Uzdravení (2 negativní kontrolní odběry) Počet vystavených karantén KHS Počet ukončených karantén
12 100
661 16 620 2871 2674

 

 

Doporučení MZČR k nošení respirátorů a roušek (pdf)

 

Plzensky kraj

Nemocnost PK
Graf vek pohlavi PK
Graf vek pohlavi PK 
Počty a nemocnost PK

Stanovení nebezpečného výrobku: panenka L.O.L. SUPRISE! CONFETTI POP, LET'S BE FRIEND! 45 + COLLECT

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky DEHP obsažené ve výrobku: 

 

panenka L.O.L. SUPRISE! CONFETTI POP, LET'S BE FRIEND! 45+ TO COLLECT

EAN: 7890000839884 (neexistuje)

Výrobce, dovozce/ země původu: neuvedeni/ Čína

Distributor dle nabývacího dokladu: transport asia food s.r.o., tř.Budovatelů 2321/96, 434 01 Most, IČO: 07389515 (nedohledatelná firma, na kterou byl podán návrh o odebrání živnostenského oprávnění)

Prodejce: Van Tien Doan, Brandtova 3266/12, 400 11, Ústí nad Labem, IČO: 28021801                                                                  (prodejna: AD Supermarket, Mírová 2861/6, 400 11, Ústí nad Labem)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Lahvička na pití panenky obsahuje DEHP v množství 13,8 ± 2,8 % hm. a doplňky obsažené v plastové kouli obsahují DEHP v množství 4,23 ± 0,85 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Sada obsahuje barevnou plastovou panenku, různobarevnou láhev na pití a doplňky v plastové černé kouli s různými nápisy. Sada je balena v blistru. Na barevném papírovém kartonu se nachází anglické texty identifikující výrobek a další texty (L.O.L. SUPRISE!, CONFETTI POP, UNBOX ME!, LET ME OUT OF HERE!, LET'S BE FRIEND! 45+ TO COLLECT), obrázky panenek a zipu se srdíčkem. Na zadní straně se nachází anglické texty identifikující výrobek a další texty, obrázky panenek, zipu se srdíčkem (popř. obrázek různých doplňků pro panenku). Dále je zde uveden údaj o zemi původu, neexistující EAN kód, symbol Zeleného bodu, označení shody CE a upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem). Podle informace majitele práv duševního vlastnictví, společnosti MGA Entertainment NL, se jedná o padělek neznámého původu.

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Na základě žádosti o poskytnutí informací fyzické osobě byla Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (KHS) doručena dne 21.11.2018, zveřejněna dne 9.1.2019 informace o poskytnutí informací o počtu onemocnění Q horečkou v období 2011-2017 v Plzeňském kraji.

Žádost je vedena pod č. j. KHSPL33147/25/2018

Na základě žádosti o poskytnutí informací fyzické osobě byla Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (KHS) doručena dne 3.1.2019, zveřejněna dne 9.1.2019 informace o poskytnutí informací o počtu spalniček v r. 2018 v Plzeňském kraji.

Na základě žádosti o poskytnutí informací fyzické osobě byla Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (KHS) doručena dne 9.1.2019, zveřejněna dne 10.1.2019 informace o poskytnutí informací o počtu spalniček v r. 2018 v Plzeňském kraji a Plzni

Na základě žádosti o poskytnutí informací fyzické osobě Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni doručených dne 15. 3. 2019, byla zveřejněna dne 22. 3. 2019 informace o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozd. předpisů týkající se dotazů a názorů k protokolu o kontrole.

Žádost je vedena pod č. j. KHSPL-6186/28/2019,

Odpověď je vedena pod č.j. KHSPL-6356/2019

Na základě žádosti o poskytnutí informací fyzické osobě doručené dne 22.3.2019 (č.j. 7390/25/2019) byla Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (KHS), zveřejněna dne 26.3.2019 informace o pravdivosti článku o TBC v Plzeňském kraji v r. 2018.

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni