STRUČNÁ INFORMACE O ČINNOSTI ZA ROK 2019

Aktualizováno: 25. 8. 2020 9:23

ODBOR HYGIENY OBECNÉ A KOMUNÁLNÍ A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

STRUČNÁ INFORMACE O ČINNOSTI ZA ROK 2019

Vydaná stanoviska dle stavebního zákona a jiných zákonů                                                       5 037

Vydaná rozhodnutí a opatření dle zák.č. 258/2000 Sb.                                                                597

Počet odvolání proti rozhodnutí                                                                                                    0

Počet provedených kontrol celkem                                                                                               1 356

Pitná voda – vodovody nad 5000 obyvatel                                                                                   17

                        vodovody pod 5000 obyvatel                                                                                 216

                       veřejné studny                                                                                                          18

Koupaliště a sauny – koupací oblasti                                                                                           42

                        koupaliště ve volné přírodě                                                                             23

                                      umělá koupaliště trvalá                                                                            61

                                      umělá koupaliště sezónní                                                                        21

                                      sauny                                                                                                         54

                                      léčebné bazény ve zdravotnických zařízeních a ÚSP                           10

Provozovny péče o tělo – kadeřnictví a holičství                                                                        200

                                               manikúry a pedikúry                                                                        182

                                               kosmetiky                                                                                         123

                                               masáže                                                                                              105

                                              provozy, kde je porušována integrita kůže                                     40

                                              solária                                                                                                 17   

Ubytovací zařízení – hotely, penziony                                                                                           40

                                      ubytovny                                                                                                    80

                                      kempy                                                                                                         40 

Zdroje hluku a vibrací                                                                                                                     10

Počet uložených sankcí                                                                                                                  92

Celková výše                                                                                                                                   239 000,- Kč