Tiskové zprávy:

Kontroly mimořádných opatření v Plzeňském kraji

PLZEŇ – Zaměstnanci Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje (KHS) se – ve spolupráci s policisty z Krajského ředitelství policie – zaměřili na kontrolu platných mimořádných opatření v restauracích, maloobchodních prodejnách, provozovnách péče o tělo, kinech, galeriích, fitness, výrobních společnostech i v dopravě, a to nejen v Plzni.

V průběhu minulého týdne, ve dnech 4.11. – 6.11. 2021 provedli na území Plzeňského kraje pracovníci KHS celkem 241 kontrol zaměřených na dodržování aktuálně platných protiepidemických opatření a dále na kontrolu tzv. bezinfekčnosti u celkem 611 fyzických osob, přítomných v provozovnách. V některých případech se tak dělo v součinnosti s příslušníky Policie ČR.

Zjištěno bylo celkem 22 přestupků, z nichž některé byly projednány na místě, a to buď domluvou nebo peněžitou pokutou, závažnější případy byly oznámeny do správního řízení a budou řešeny následně. Nečastějším přestupkem bylo nepředložení či neprokázání OTN u fyzických osob a nepoužívání ochrany dýchacích cest v provozovnách.

I díky výborné spolupráci s Policií ČR akce proběhla v profesionální atmosféře s několika málo výjimkami, kdy došlo k verbálnímu napadání kontrolních pracovníků. Cílem akce nebylo jen prosté rozdávání pokut, ale zejména zvýšení obecné informovanosti o současných omezeních zejména mezi fyzickými osobami a personálem, přičemž v takových kontrolách bude KHS i nadále pokračovat.

Kontroly restaurací, barů a tanečních klubů dne 30. 7. 2021

PLZEŇ – Policisté Městského ředitelství policie Plzeň se opět společně s pracovníky Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje zaměřili na preventivní kontrolu restaurací, barů a tanečních klubů, a to nejen v centru města.

V průběhu pátečního večera dne 30. července 2021 a noci plzeňští policisté v součinnosti s pracovníky Krajské hygienické stanice provedli několik preventivních kontrol zaměřených na dodržování aktuálně platných protipandemických opatření a dále na kontrolu zákazu podávání a požívání alkoholických nápojů mládeží.

Policisté se s pracovníky hygienické stanice zaměřili zejména na kontrolu frekventovaných restaurací, barů a tanečních klubů v Plzni.

V průběhu noci bylo zkontrolováno několik provozoven a několik desítek osob. Zjištěné přestupky byly projednány na místě domluvou nebo byly oznámeny do správního řízení.

V sobotu v brzkých ranních hodinách dne 31. července 2021 byla kontrolní akce ukončena, kdy ve valné většině případů nebylo zjištěno žádné porušení ze strany hostů či provozovatelů.

Ředitel Krajské hygienické stanice, Michal Bartoš, ke kontrolám uvedl: „I díky výborné spolupráci s Policií ČR celá akce proběhla v profesionální a nekonfliktní atmosféře. Nekonfrontační kontroly platných opatření jsou ze strany hygienické stanice mj. cestou, jak zvýšit obecnou informovanost o současných omezeních zejména mezi mladou populací a budeme v nich tímto způsobem nadále pokračovat.“

Kontroly protiepidemických opatření v Plzni

V souvislosti s rostoucí pozitivitou onemocnění Covid – 19 zejména mezi mladšími ročníky, provedli o víkendu v nočních hodinách pracovníci KHS v těsné součinnosti s policisty kontroly zaměřené zejména na bary, taneční kluby a diskotéky v centru města Plzně.

V průběhu akce provedli několik kontrol zaměřených na dodržování aktuálních protiepidemických opatření (zejména dodržování povoleného počtu osob, prokazování bezinfekčnosti aplikací nebo certifikáty, apod.). Policisté se po zhodnocení situace s pracovníky hygienické stanice podíleli na bezproblémovém zajištění celé akce.  V průběhu noci bylo zkontrolováno několik provozoven a několik desítek osob. Byly zjištěné přestupky, které byly buď projednány s osobami přímo na místě nebo byly oznámeny do správního ( přestupkového) řízení. V uvedených akcích bude Krajská hygienická stanice i nadále pokračovat, nejen na území města Plzně. Stejně tak bude KHS i nadále kontrolovat dodržování platných protiepidemických opatření v restauracích, apod.

Video ke stažení: www.uschovna.cz/zasilka/NU4GVRTA2LCBYZCN-746