ZKOUŠKA ZE ZNALOSTI HUB 27. 5. 2024

zkouška ze znalosti hub

Zkouška ze znalosti hub se na Krajské hygienické stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni bude konat v pondělí 27. 5. 2024

 
Podrobnější inforamce naleznete na stránkách KHS (Dokumenty/Tiskopisy a vzory/Vzor – Získání osvědčení prokazujícího znalost hub).

Pro účast na zkoušce je nutné nejpozději do 20. 5. 2024 na KHS v Plzni zaslat vyplněnou přihlášku (Dokumenty/Tiskopisy a vzory/Tiskopis – Přihláška k vykonání zkoušky ze znalosti hub).