Nepotřebný majetek na prodej:

 Minimální nabídkové ceny:

1. Škoda Fabia 5P8 9202 – odhad dle odborného posudku K1106/6/23 je 48.000,- plus cena provedení posudku 2.500,- celkem tedy 50.500,- Kč (min. nab. cena)

2. Škoda Octavia 9A1 4592 – odhad dle odborného posudku K1107/7/23 je 71.000,- plus cena provedení posudku 2.500,- celkem tedy 73.500,- Kč (min. nab. cena)

3. Škoda Fabia 6P3 5318 – odhad dle odborného posudku K1108/8/23 je 63.000,- plus cena provedení posudku 2.500,- celkem tedy 65.500,- Kč (min. nab. cena)

4. Škoda Octavia 6P3 5316 – odhad dle odborného posudku K1109/9/23 je 69.000,- plus cena provedení posudku 2.500,- celkem tedy 71.500,- Kč (min. nab. cena)

5. Škoda Fabia 6P8 3966 – odhad dle odborného posudku K1110/10/23 je 77.000,- plus cena provedení posudku 2.500,- celkem tedy 79.500,-(min. nab. cena)

6. Soubor nefunkčního a opotřebeného majetku viz Příloha č.1, vzhledem k nefunkčnosti a značnému opotřebení byla stanovena minimální nabídková cena 1.000,- Kč

Datum ukončení podání nabídek: 17.05.2023 do 10.00 Hod.

výběrové řízení – vyřazený nepotřebný majetek
výběrové řízení – 9A1 5492
výběrové řízení – 6P8 3966
výběrové řízení – 6P3 5318
výběrové řízení – 6P3 5316
výběrové řízení – 5P8 9202
Příloha č.1 – seznam vyřazeného nepotřebného majetku
Návrh kupní smlouvy – vozidla
Návrh kupní smlouvy – nepotřebný majetek
K1110.10.23
K1109.9.23
K1108.8.23
K1107.7.23
K1106.6.23
jmenování komise – vyřazený nepotřebný majetek
jmenování komise – vyřazená vozidla