Celostátní infolinky a weby

covid

Informační linka hygienické služby České republiky: 1221  (dostupná 7 dní v týdnu od 8:00 do 19:00)

Seznam antigenních testů, pro které vydalo ministerstvo výjimku podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb. tabulka v Excelu
https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/

Ministerstvo zdravotnictví České republiky aktuálně o koronaviru
https://koronavirus.mzcr.cz/

Přehled mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a usnesení vlády České republiky
https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

Aktuální opatření platná pro celé území České republiky
https://covid.gov.cz/

Aktuální epidemiologická situace v České republice
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/stupne-pohotovosti